Wiadomości z Zabrza

Przed nami LXXIII sesja Rady Miasta Zabrze

 • Dodano: 2023-10-23 16:30

Już w najbliższy poniedziałek, 30 października, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LXXIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 13.00. Porządek obrad przedstawia się nst.:

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023;
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2023-2048;
  2. wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Zabrze akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A.;
  3. wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Zabrze akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A.;
  4. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 10 lat umowy dzierżawy części nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. Jana Keplera;
  5. zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze – III etap;
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Wolności nr 63 w dzielnicy Maciejów w Zabrzu;
  7. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
  8. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
  9. skargi nr BK.1510.13.2023 na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.
 2. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu i Sądu Okręgowego w Gliwicach w tym projekty uchwał w sprawach:
  1. powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników;
  2. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję w latach 2023-2026;
  3. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję w latach 2023-2026.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również