Wiadomości z Zabrza

Projekt "Pakiet na start - 2"

 • Dodano: 2021-02-17 06:30, aktualizacja: 2021-02-17 06:45

1 stycznia br. ruszyła kolejna edycja projektu “Pakiet na start-2”, który wspomaga rozwój przedsiębiorczości na terenie naszego miasta wśród osób powyżej 30. roku życia. W ramach przedsięwzięcia, które potrwa do 30 grudnia 2022 r. powstaną 34 miejsca pracy w formie samozatrudnienia.

W ramach projektu zaplanowano kompleksowe wsparcie dla 34 uczestniczek/ów projektu, planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Zabrza i należących do nst. grup:

 • osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza:
  • kobiet
  • osób powyżej 50 roku życia
  • osób z niepełnosprawnością
  • długotrwale bezrobotnych
  • o niskich kwalifikacjach
 • reemigrantów (w tym repatriantów)
 • osób ubogich pracujących
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin
 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają 120 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wsparcie dla uczestników projektu:

 • szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowe wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności.

Projekt „Pakiet na start – 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi 2 422 049,04 zł, a kwota dofinansowania 2 340 131,59 zł.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.