Wiadomości z Zabrza

Policjanci i uczniowie w warsztatach "Przeciw mowie nienawiści"

  • Dodano: 2020-03-03 09:00

Policjanci z Zabrza, wspólnie z nauczycielami i uczniami klas mundurowych z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu wzięli udział w projekcie "Przeciw mowie nienawiści".

Głównym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz przemocy wśród młodzieży. Projekt realizowany jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, a jego partnerem jest Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy młodzieży o mowie nienawiści, przemocy wynikającej z nienawiści, nietolerancji oraz kierowaniu się stereotypami. Zadaniem przedsięwzięcia jest również podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw człowieka i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, takim jak mowa nienawiści. Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze Środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zabrzańscy policjanci wspólnie z nauczycielami i uczniami klas mundurowych z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu wzięli udział w projekcie edukacyjnym "Przeciw mowie nienawiści". Przedsięwzięcie polegało na udziale policjantów, uczniów i nauczycieli w warsztatach na terenie Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Z pewnością obecność w takim miejscu skłania każdego odwiedzającego do refleksji nad poszanowaniem praw człowieka, w tym tego najważniejszego -prawa do życia. Podczas zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera, w Centrum Żydowskim odbyły się zajęcia praktyczne - warsztaty, podczas których uczniowie zdobyli wiedzę na temat negatywnych zjawisk społecznych, takich jak dyskryminacja, nietolerancja, czy też tzw. hejt w internecie. Warsztaty miały na celu uświadomienie młodzieży, jak wiele zła może wyrządzić na pozór „niewinna” mowa nienawiści czy nietolerancja. Projekt propagował postawy związane z przeciwdziałaniem i reagowaniem na akty przemocy i nienawiści wobec drugiego człowieka.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.