Wiadomości z Zabrza

Podjęto działania w ramach projektu wsparcia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

  • Dodano: 2020-09-02 08:00, aktualizacja: 2020-09-01 21:33

1 września w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ulicy 3 Maja 16, odbyło się oficjalne przekazanie laptopów, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

W spotkaniu, udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Danuta Dymek oraz naczelnik Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka.

Wraz z nowym rokiem szkolnym wychodzimy naprzeciw działaniom zmierzającym do ograniczenia epidemii. Pozyskaliśmy dlatego sprzęt komputerowy, który umożliwi zdalne oraz hybrydowe nauczanie dla dzieci znajdujących się pod pieczą zastępczą. Przekazane komputery pomogą w tym szczególnym roku szkolnym w kontynuowaniu edukacji zabrzańskiej młodzieży - powiedziała podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Miasto Zabrze przystąpiło do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach którego pozyskało 802 995 tys. zł.

Zakupiony za tę kwotę sprzęt trafi do rodzin zastępczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zabrzu. 694 416,18 tys. zł przeznaczono na zakup 234 laptopów wraz z oprogramowaniem (124 laptopów dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 110 laptopów dla wychowanków COPOW w Zabrzu), za ok 30 tys. zł zakupiony zostanie sprzęt audiowizualny (dziesięć telewizorów dla dziesięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zabrzu). 25 618,74 zł przeznaczone zostało na zakup środków ochrony dla rodzin zastępczych oraz Centrum (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji).

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej

Podejmowane w ramach projektu działania mają wzmocnić rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.


Źródło: UM Zabrze

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.