Wiadomości z Zabrza

Osoby, które nie przestrzegają kwarantanny zostaną pociągnięte do odpowiedzialności

  • Dodano: 2020-03-23 08:00, aktualizacja: 2020-03-23 08:05

Od ponad tygodnia mundurowi z zabrzańskiego garnizonu wspierają walkę z COVID-19 między innymi poprzez kontrole adresów gdzie przebywają osoby, wobec których zastosowano kwarantanne.

Zdecydowana większość tych osób stosuje się do nałożonego na nich obowiązku nieopuszczania miejsca zamieszkania, wykazując się odpowiedzialnością i rozumieniem powagi sytuacji.

Niestety zdarzają się przypadki, gdzie osoby łamią zasady kwarantanny

Wobec nich zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.

Codzienne kontrole i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają przede wszystkim na celu sprawdzenie, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. W przypadku stwierdzenia, że osoba łamie zasady kwarantanny, policjanci sporządzają odpowiednią dokumentację, która zostanie wykorzystana w celu wyciągnięcia konsekwencji. Już teraz zabrzańscy policjanci prowadzą czynności w kilku sprawach o wykroczenie z art. 116 KW, który dotyczy nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. Osoby takie mogą zostać ukarane przez sąd grzywną w wysokości do 5000 zł. Niezależnie od tego, policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest władny w prowadzonym przez siebie postępowaniu nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 5000 zł.

Dodatkowo jeśli z miejsca wyznaczonego oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie – osoba ta będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwo przewiduje karę roku pozbawienia wolności.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o stosowanie się do wydanych zakazów i zaleceń - ten trudny czas do dla nas wszystkich wielka próba postaw społecznych i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i pozostałych członków naszej społeczności.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.