Wiadomości z Zabrza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. polowania zbiorowego

  • Dodano: 2020-07-27 06:45, aktualizacja: 2020-07-27 06:09

Urząd Miasta Zabrze podaje informację o terminach polowań zbiorowych.

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizowanych w dniach 2 oraz 23 stycznia 2021 r. w  godzinach od 7:00 do 15:00 polowaniach zbiorowych, na terenie obwodu łowieckiego nr 111.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym obwieszczenia i informacje, pod poniższym linkiem: http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/153?o=tp1&e=s|153 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Zarządzania Mieniem na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

Dokumenty do pobrania

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.