Wiadomości z Zabrza

LXIV Sesja Rady Miasta w Zabrzu - najciekawsze informacje

  • Dodano: 2023-03-17 08:15, aktualizacja: 2023-03-17 08:22

LXIV sesja Rady Miasta odbyła się w piątek 10 marca z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i miała charakter zdalny. 

W sesji uczestniczyli wszyscy Radni, w dyskusji głos zabierał  I zastępca Prezydenta Krzysztof Lewandowski, a przebieg sesji pod kątem formalno-prawnym obsługiwał Pan Profesor Bogdan Dolnicki. Sesja rozpoczęła się  z 5minutowym opóźnieniem (godz.13.05)

Dodatkowe projekty i głosowania

Do porządku obrad dodane zostały trzy dodatkowe projekty uchwał:

  1. W sprawie skargi nr BK.1510.2.2023 na bezczynność Prezydenta Miasta Zabrze
  2. W sprawie przekazania skargi BK.1510.4.2023 do Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zabrzu.
  3. Trybu obradowania na sesjach Rady Miasta Zabrze.

Łącznie głosowano nad 11 Projektami Uchwał.

Najwięcej dyskusji  wywołał Projekt Uchwały dotyczący zmian w budżecie (Zmiany Budżetu Miasta Zabrze na 2023r). 

Radni zgłaszali zastrzeżenia w kwestii tego jak konstruowane są uchwały budżetowe. 

- Zawsze nas to irytuje, że w takich uchwałach budżetowych Pani Prezydent wrzuca wszystko - i to co chcielibyśmy, żeby w mieście było realizowane i takie, w których chcielibyśmy głosować przeciwko - mówiła radna Mariola Potyka. - Jednak mając to wszystko w jednym worku się nie da - przez co często wstrzymujemy się od głosu.

W ślad za przedmówczynią ubolewanie nad tym faktem wyraziła Radna Agnieszka Rupniewska:

- Uważam, że sposób konstruowania uchwał  dotyczących zmian w budżecie  niejednokrotnie wzbudza kontrowersje - niejednokrotnie jesteśmy w sytuacji, w której musimy wstrzymać się od głosu - mówiła.

Panie poparli radny Grzegorz Olejniczak, radny Kamil Lubowiecki, radny Rafał Grygiel oraz radny Alojzy Cieśla.

Projekt przegłosowany został stosunkiem głosów 14 za, 9 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

Na Platformie Kontroluj i Decyduj głosowaliśmy w sprawach: 

  1. Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 - zadania
  2. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach- dotacje

Zachęcamy do sprawdzenia ich wyniku.

Gorący temat

Na prośbę radnej Marioli Olichwer do obrad został wprowadzony dodatkowy punkt - wolne głosy i wnioski - w którym to radna podniosła temat budowy Hal Produkcyjnych w dzielnicy Biskupice. Chodzi o 15 działek budowlanych w Zabrzu przy ulicy Hagera, których inwestorem jest firma 7R SA z siedzibą w Krakowie. Inwestycja spotkała się z bardzo dużym sprzeciwem mieszkańców dzielnicy Biskupice, jak mówiła radna, którzy wybudowali swoje domy w tej dzielnicy. 

Przedmiotowa inwestycja jest tylko początkiem przemiany charakteru dzielnicy Biskupice, gdyż jednocześnie toczą się procedury w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Zgodnie z planami urzędu ok. 90 hektarów terenu, który zgodnie z obowiązującym studium są terenami przeznaczonymi pod sport i rekreację, zabudowę mieszkaniową i zieleń izolacyjną przekształcone mają zostać na tereny przemysłowe - usłyszeliśmy.

- Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo oraz znacznego pogorszenia komfortu życia.

Radna złożyła w tej sprawie interpelację. 

Radny Kamil Żbikowski natomiast zwrócił uwagę na bardzo słabą jakość konsultacji społecznych  prowadzonych w mieście w tej sprawie (konsultacje społeczne nazywane  "szerokimi konsultacjami" to w tym przypadku możliwość wglądu do dokumentów w rzeczonej sprawie w budynku urzędu w godz. 8-15 w dniach roboczych). 

- Jest to co najmniej niegrzeczność, żeby w ten sposób organizować konsultacje społeczne.

Sesja zakończyła się  o godzinie 14:28, trwała niecałe 1,5 godziny.

Projekt Kontroluj i Decyduj - Platforma Budowania Dialogu Społecznego

Platforma dedykowana jest każdemu, kto chciałby aktywnie uczestniczyć w decyzjach zapadających w Zabrzu (obecnie dostępna jest też dla mieszkańców Katowic, Sosnowca, Będzina oraz Wojkowic), wyrażać swoją opinię i/lub inicjować powstawanie ciekawych projektów - również zgłaszać problemy, które należałoby rozwiązać w mieście (ankiety). 

Można też sprawdzić, z którym radnym jest nam po drodze, a z którym niekoniecznie -  dzięki specjalnej porównywarce, zestawiającej nasz głos, głos mieszkańców i gości z głosem poszczególnych Radnych w ujęciu procentowym, natomiast lista obecności radnych pozwoli nam szybko zweryfikować, który z naszych przedstawicieli pojawia się na sesjach regularnie, a który bywa nieobecny. Zobaczymy też, jak często wstrzymują się od głosu.

Do pełnej rejestracji wystarczy e-mail i telefon, a sama aplikacja jest zupełnie darmowa. Nie zawiera reklam. 

Z poziomu aplikacji możesz:

  • głosować nad uchwałami, które trafiają na sesje rad miasta
  • rozliczać radnych i sprawdzać ich obecność na sesjach
  • brać udział w ankietach decydując o ważnych dla miasta sprawach

Aby odblokować opcję aktywnego głosowania, wystarczy dokonać bezpłatnej rejestracji.

Pamiętaj! 

Artykuł 4 Konstytucji mówi o tym, że:
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Więc... Kontroluj swoją lokalną władzę i Decyduj.
I zmieniaj swoją lokalną rzeczywistość.

Platforma jest dostępna w formie aplikacji mobilnej (Android i iOS) i aplikacji webowej (strona www), a jej inicjatorem i wykonawcą jest Fundacja Społeczeństwo 2.0. 


Źródło: Aurelia Jonecko (Fundacja Społeczeństwo 2.0)

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również