Wiadomości z Zabrza

Konferencja - inauguracja kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko"

  • Dodano: 2016-04-18 08:15, aktualizacja: 2016-04-18 07:35
Konferencja wojewódzka jest przedsięwzięciem inaugurującym kampanię społeczną "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" przewidzianą na lata 2016 – 2018, a podejmującej problem wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej i handlu organami.
 
 
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zapraszają przedstawicieli: instytucji państwowych; władz samorządowych, wydziałów edukacji, OPS-u, OIK-u; terenowych Delegatur Śląskiego Kuratorium Oświaty; organizacji pozarządowych; szkolnictwa wyższego; opieki zdrowotnej, nauczycieli i pedagogów na:
 
 
Wojewódzką konferencję inaugurującą kampanię społeczną
 
"Moje Bezpieczne(?) Dziecko"
dotyczącą problematyki najpoważniejszych zagrożeń dla dzieci ze strony osób dorosłych,
 
Termin: 20 kwietnia 2016 roku w godzinach od 10:00 do 14:00
 
Cel konferencji:
 
  • zapoznanie z problematyką bezpieczeństwa dzieci w kontakcie z osobą dorosłą (w tym zagadnienie dot. wykorzystania seksualnego);
  • prezentacja kampanii;
  • pozyskanie partnerów do dalszych działań w ramach kampanii (szkolnictwo, służba zdrowia, profilaktycy społeczni Policji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji stowarzyszeń i ośrodków interwencji kryzysowej itp.).
Konferencja wojewódzka jest przedsięwzięciem inaugurującym kampanię społeczną "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" przewidzianą na lata 2016 – 2018, a podejmującej problem wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej i handlu ludźmi.
 
 
Kolejne nasz działania będą obejmować konferencje regionalne przeznaczone dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych przewidziane na maj 2016 oraz szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych i materiałów dydaktycznych w tym kolorowanki "Sznupek vs Obcy", komiksu Teatrzyku Kamishibai, poradników dla nauczycieli i rodziców, strony internetowej "mojebezpieczne?dziecko", fanpage'u projektu, filmu edukacyjnego dla opiekunów i rodziców poruszającego tematykę wykorzystania seksualnego dzieci, filmu edukacyjnego dla dzieci ze Sznupkiem uczącym bezpiecznych zachowań.
Konferencja - inauguracja kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko"

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.