Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

Kierunek zmiana - szkolenia, staże

  • Dodano: 2016-11-04 07:45, aktualizacja: 2016-11-04 09:56

Trwa nabór do projektu "Kierunek zmiana" realizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o., obejmującego m.in. półroczne płatne staże.

Projekt skierowany jest do 50 osób – mieszkańców Świętochłowic, Zabrza, Piekar Śląskich, Bytomia, Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Do projektu mogą zgłaszać się osoby będące na etapie wypowiedzenia umowy o pracę lub te, które utraciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska pracy, zwolnienia grupowe itp.).

Osoby, które wezmą udział w projekcie, zostaną objęte kompleksowym wsparciem w postaci szkoleń zawodowych, których celem jest podnoszenie lub nabywanie nowych kwalifikacji, szkoleń związanych z poruszaniem się po rynku pracy, konsultacji i doradztwa zawodowego oraz 6–miesięcznych płatnych staży - 1750 zł netto miesięcznie (równowartość kwoty ok. 2400 brutto w przypadku standardowego zatrudnienia na umowę o pracę).

Projekt zakłada, że co najmniej 50 proc. uczestników po odbyciu stażu uzyska zatrudnienie w miejscu jego odbywania.

Z projektu będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy, którzy przyjmą osobę na staż. Dla nich przewidziana jest refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz zwrot kosztów związanych z utworzeniem stanowiska stażu (np. zakup odzieży roboczej, drobnych sprzętów, narzędzi itp.).

Udział w projekcie, zarówno dla uczestników, jak i przedsiębiorców, jest całkowicie bezpłatny, gdyż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się osobiście w biurze projektu przy ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej, e-mailowo: bp@rarinwestor.pl lub telefonicznie pod numerem (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23.

Wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.rarinwestor.pl

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.