Wiadomości z Zabrza

Już dzisiaj – LXXX sesja Rady Miasta Zabrze

 • Dodano: 2024-03-18 12:30

Dzisiaj, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LXXX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 12.00. 

Porządek obrad przedstawia się nst.:

 1. powołania Skarbnika Miasta Zabrze;
 2. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2024;
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2024-2048;
 4. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zabrze lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym;
 5. nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie miasta Zabrze;
 6. nadania nazwy ul. Kwarcowa drodze położonej w Zabrzu;
 7. nadania nazwy ul. Onyksowa drodze położonej w Zabrzu;
 8. nadania nazwy rondu położonemu w Zabrzu u zbiegu ulic Ofiar Katynia i Karola Goduli;
 9. nadania nazwy rondu położonemu w Zabrzu u zbiegu ulic Ziemskiej, Karola Goduli i Franciszka Ballestrema;
 10. nadania nazwy rondu położonemu w Zabrzu u zbiegu Alei Wojciecha Korfantego i ulicy Marii Curie-Skłodowskiej;
 11. nadania nazwy rondu położonemu w Zabrzu w ciągu ulicy Johanna Goethego, przy estakadzie;
 12. nadania nazwy rondu położonemu w Zabrzu w ciągu ulicy Johanna Goethego, przy wjeździe do centrum przesiadkowego;
 13. nadania nazwy rondu położonemu w Zabrzu u zbiegu ulic prof. Wilibalda Winklera i Makoszowskiej;
 14. nadania nazwy rondu położonemu w Zabrzu u zbiegu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Franklina Roosevelta;
 15. nadania nazwy rondu położonemu w Zabrzu u zbiegu Alei św. Jana Pawła II i ulicy Franklina Roosevelta;
 16. określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024;
 17. zmiany uchwały nr XVII/304/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 18. przyjęcia Programu osłonowego w zakresie „Usługa indywidualnego transportu door to door” dla mieszkańców Miasta Zabrze;
 19. Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Zabrzu w latach 2024 – 2026;
 20. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza 66, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze;
 21. udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2024, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności;
 22. zmiany uchwały nr XXXIII/357/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności ze zm.;
 23. aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 24. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Zabrze;
 25. zmiany uchwały Nr XX/357/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze;
 26. zaliczenia ulicy Czekanowskiej zlokalizowanej w Zabrzu do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
 27. zaliczenia ulicy Familijnej zlokalizowanej w Zabrzu do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
 28. zaliczenia ulicy Sudeckiej zlokalizowanej w Zabrzu do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
 29. zaliczenia drogi położonej na wschód od ul. Obrońców Westerplatte zlokalizowanej w Zabrzu do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
 30. zaliczenia drogi położonej na zachód od ul. Obrońców Westerplatte zlokalizowanej w Zabrzu do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
 31. wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Zabrze akcji spółki Górnik Zabrze Spółka Akcyjna;
 32. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również