Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

Inauguracja Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego w Zabrzu

  • Dodano: 2019-03-25 12:00

23 marca zainaugurował swoją działalność Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy.

To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Zajęcia odbywają się w soboty w budynku Wyższej Szkoły Technicznej mieszczącym się w Parku Hutniczym 3-5 w Zabrzu.
Na realizację tego zadania Urząd Miejski w Zabrzu oraz WST pozyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Studentami są dzieci i młodzież, mieszkańcy Zabrza, w wieku 7-17 lat. W zajęciach mogą uczestniczyć także rodzicie, którzy chcą włączyć się w proces rozwoju kompetencji swoich dzieci. W ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST organizowane są zajęcia w różnych grupach wiekowych. Dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski (każdy moduł trwa 30 godzin). Z kolei dla młodzieży 15-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę (każdy moduł trwa 40 godzin). Zajęcia skupiają się na rozwijaniu 3 rodzajów kompetencji: językowych, informatyczno-technicznych oraz osobistych. Ponadto studenci wyjadą na obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

Inwestowanie w młodego człowieka jest najlepszą inwestycją. Dlatego wśród wielu inicjatyw edukacyjnych pozyskaliśmy dotację, aby stworzyć uniwersytet dedykowany dzieciom i młodzieży - powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. - To doskonała okazja dla młodych ludzi, aby rozwijać pasję i talenty, integrować się z rówieśnikami i poczuć klimat panujący na uczelni. Dzisiejszy dzień, to początek fascynującej przygody z nauką która jest wyznacznikiem rozwoju współczesnych społeczeństw i wspólnot lokalnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.