Wiadomości z Zabrza

Dlaczego św. Barbara jest patronką górników?

  • Dodano: 2018-12-04 14:15

Dzisiaj w dniu św. Barbary górnicy obchodzą Barbórkę. Warto w tym dniu przypomnieć kim była święta Barbara i dlaczego górnicy uznają ją za swoją patronkę.

Święta Barbara z Nikomedii urodziła się w III wieku w Heliopolis (leżącym obecnie na terenie Libanu) jako córka bogatego i wpływowego poganina Dioskura. Do Nikomedii trafiła w celu zdobycia wykształcenia, jednak za sprawą kontaktów z chrześcijanami i poznaniem filozofii Orygenesa z Aleksandrii nawróciła się na chrześcijaństwo. Barbara przyjęła chrzest i złożyła śluby czystości. Nie spodobało się to jej ojcu, który za karę uwięził nawróconą córkę w wieży i poddawał bolesnym torturom., które udawało się przetrwać dziewczynie dzięki boskiej pomocy. Rozgniewany Dioskur sięgnął więc po miecz i osobiście zgładził Barbarę. Kiedy tylko odłożył broń, zginął rażony piorunem.

Kult świętej Barbary stał się bardzo popularny w Polsce, Czechach oraz części Niemiec. Warto dodać, że w Nadrenii św. Barbara uznawana jest za towarzyszkę św. Mikołaja, a w niektórych miejscowościach landu nawet przynosi dzieciom prezenty. Pomimo iż w 1969 roku ze względu na niepewne źródła historyczne, Kościół Katolicki ograniczył kult świętej Barbary do poziomu kultu lokalnego, to męczenniczka do dnia dzisiejszego cieszy się wielkim szacunkiem wśród wiernych.

Kult świętej Barbary bardzo żywy jest także na Śląsku, szczególnie wśród górniczego stanu, który uznał świętą za swoją patronkę. W śląskiej folklorystyce można spotkać się również z wieloma legendami, będącymi wariantami chrześcijańskich hagiografii świętej Barbary. Jedna z nich – spopularyzowana w dwudziestoleciu międzywojennym za sprawą Ludwika Łakomego – głosi, że „Święta Barbórka” była córką srogiego i złego skarbnika, zamieszkującego nad brzegiem Odry, która za radą św. Doroty chciała ocalić lud ciemiężony przed ojca dziewczyny. Na Śląsku, stan górniczy obrał świętą Barbarę za swoją patronkę, ponieważ w tradycji chrześcijańskiej męczennica funkcjonowała jako patronka dobrej śmierci. Tym samym, była szczególnie czczona przez ludzi wykonujących trudne i niebezpieczne zawody. Oprócz górników, świętą Barbarę za swoją patronkę uznaję również między innymi hutnicy, kamieniarze, kowale, ludwisarze, marynarze, murarze, saperzy strażnicy, więźniowie i artylerzyści.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.