Katalog firm

dodaj firmę

Dom noclegowy dla ludzi bezdomnych Zabrze

Adres i telefon

ul. Trocera 63
41-800 Zabrze
Godziny otwarcia: 0:00 - 24:00
otwarte
  • Poniedziałek: 0:00 - 24:00
  • Wtorek: 0:00 - 24:00
  • Środa: 0:00 - 24:00
  • Czwartek: 0:00 - 24:00
  • Piątek: 0:00 - 24:00
  • Sobota: 0:00 - 24:00
  • Niedziela: 0:00 - 24:00

Oferta

Dom Noclegowy jest placówką całodobową, przeznaczoną dla mężczyzn. Celem działalności Domu Noclegowego  jest udzielenie  tymczasowego  schronienia  bezdomnym mężczyznom, którzy wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są wstanie zapewnić sobie innego lokalu mieszkalnego, oraz  doprowadzenie  do możliwie  pełnego  usamodzielnienia  i  ich integracji społecznej.

Dom Noclegowy zapewnia: miejsce noclegowe, całodobowy pobyt, 2 posiłki, dostęp do urządzeń sanitarnych, dostęp do kuchni i świetlicy, pracę socjalną, wsparcie osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych.

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych

Ul. Stalmacha 7

Czynna cały rok w godz. od 20:00 do 8:00 (z wyjątkiem lipca)

W czasie pobytu w Ogrzewalni mieszkańcy mają możliwość skorzystania z sanitariatów, środków czystości, ciepłej kąpieli pod natryskiem, gorącej herbaty oraz odzieży.

 

DOM POKORA DLA OSÓB BEZDOMNYCH „Szkoła nowego życia”

Ul. Pawliczka 16

41-800 Zabrze

Tel. 32 370 15 34

Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych samotnych mężczyzn i kobiet skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, którzy przebywali wcześniej w innych placówkach dla osób bezdomnych. Oferta skierowana do osób zaktywizowanych i przygotowanych do zamieszkania w wyremontowanym mieszkaniu socjalnym, względnie otrzymywanym przez Władze Gminy Zabrze. Dom Pokora prowadzony jest przez Stowarzyszenie na rzecz adaptacji osób uzależnionych i ich rodzin do społeczeństwa „Żyj i daj żyć”.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem socjalnym oraz Zespołem ds. Osób Bezdomnych MOPRu. O umieszczeniu w Domu „Pokora” decyduje Zarząd Stowarzyszenia „Żyj i daj żyć”.

Punkt Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych

Ul. Wyzwolenia 7

Tel. 32 271 64 31 wew. 58

Punkt udziela pomocy osobom z problemem uzależnienia od alkoholu, bezdomności i bezrobocia. Po rozmowach pierwszego kontaktu i wstępnej diagnozie klienci mogą zostać skierowani do właściwych instytucji: Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień; Powiatowego Urzędu Pracy, a także na zamknięte leczenie odwykowe. Osoby wymagające natychmiastowej pomocy są kierowani do szpitali i ośrodków specjalistycznych.

Istnieje również możliwość skorzystania z Punktów Wydawania Posiłków Śniadaniowych: „Kromka Chleba” przy ul. Pawliczka 16, „Kromka Chleba II” przy ul. Kossaka 23.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
działa przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 91, w każdy piątek (za wyjątkiem okresu wakacji i dni wolnych od pracy), w godz. 15.00 – 18.00

Do głównych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należą: udzielanie informacji dotyczących uzależnień, przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe, przygotowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dom św. Brata Alberta "Przytulisko"

ul. Kochanowskiego 26

41-800 Zabrze

tel 32 630 11 23

email: przytuliskozabrze@tpba.pl

 

Przytulisko to całodobowa placówka dla bezdomnych mężczyzn. Prowadzona jest przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie.

Pomaga osobom bezdomnym  nie mającym środków do życia, bądź będącym w skrajnym ubóstwie, osobom doświadczającym kryzysu życiowego, np. nagłej straty mieszkania, osobom opuszczającym zakłady karne, które nie mogą wrócić do swojego środowiska, osobom starszym bez dochodu, które oczekują na miejsce w innych docelowych instytucjach pomocowych.

Ośrodek oferuje:

Możliwość dłuższego pobytu ( nocleg, pełne wyżywienie) przy czym ośrodek nie jest miejscem docelowego pobytu.

Program pomocy polegający na towarzyszeniu mieszkańcom w rozwiązywaniu życiowych problemów, szukania nowych dróg wyjścia.

Zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym.

Konsultacje z psychologiem.

Współpracę z pracownikiem socjalnym,

Aktywizację społeczną poprzez zebrania społeczności domowej, a także uczestnictwo w organizacji codziennego życia placówki.

Aktywizację zawodową dla osób mogących starać się o zatrudnienie (motywowanie, kierowanie do specjalistów, tworzenie możliwości uczenia się nowych umiejętności).

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt z najbliższym DPPS -em lub ZPB (w godz. urzędowania) lub poprzez powyższy numer telefoniczny czynny przez całą dobę lub zgłoszenie się osobiste pod powyższy adres.

OŚRODEK WSPARCIA DLA KOBIET

Zabrze-Rokitnica, ul. Ofiar Katynia 48.
tel. 032 630 11 22

OŚRODEK WSPARCIA DLA KOBIET toCałodobowa placówka dla bezdomnym kobiet i matek z dziećmi w tym ofiar przemocy - prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie. Ośrodek zapewnia całodobowy pobyt tj. bezpieczne miejsce, wyżywienie, środki czystości oraz specjalistyczną pomoc m.in.: psychoterapeutyczną, pedagogiczną, socjalną. Program Ośrodka obejmuje działania nakierowane na aktywizację społeczną i zawodową oraz rozwój umiejętności społecznych opartych na prawidłowych wzorcach funkcjonowania.

Po zakończeniu programu istnieje możliwość przejścia do Mieszkań Readaptacyjnych zlokalizowanych przy ul. Bytomskiej 92. Mieszkania stanowią kolejny etap pomocy skierowanej do kobiet i matek z dziećmi.


Prosimy o wcześniejszy kontakt z najbliższym DPPS -em lum ZPB (w godz. urzędowania) lub poprzez powyższy numer telefoniczny czynny przez całą dobę lub zgłoszenie się osobiste pod powyższy adres.

Polecenia i opinie (1)

Dodaj opinię
  • Dom noclegowy dla ludzi bezdomnych posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Zabrza od 2005 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.