Wiadomości z Zabrza

Ubezpieczenie OCP - polisa dla przewoźnika - co to jest i ile kosztuje?

 • Dodano: 2021-07-14 12:45

Wśród ubezpieczeń obecnych na polskim rynku można wyróżnić polisy obowiązkowe oraz dobrowolne. Ubezpieczenie OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zalicza się do tych fakultatywnych, jednak zdecydowanie wartych rozważenia. O ile OC ochroni przewoźnika przed skutkami zdarzeń i kolizji, o tyle polisa OCP przyda się chociażby w razie nagłych roszczeń klientów co do bagażu. Co warto wiedzieć o tym ubezpieczeniu i kto skorzysta na nim najbardziej?

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika - co to jest?

2. Na czym polega ubezpieczenie? Rodzaje polisy OCP

3. Na co zwracać uwagę, wybierając polisę OCP?

Jedną z motywacji do wykupienia ubezpieczenia OCP jest konkurencja panująca na rynku i chęć przyciągnięcia klientów ofertą. Z punktu widzenia pasażera posiadanie polisy OCP jest argumentem na plus: ewentualne straty w przewożonym towarze mogą być pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Więcej dowiesz się na: http://najtansze-oc-ac.pl/ubezpieczenie-oc-dla-przewoznika-drogowego-co-daje-ocp/.

Ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika - co to jest?

Każdy przedsiębiorca oferujący usługi przewozowe odpowiedzialny jest za ładunek lub bagaż swojego klienta: od momentu jego przekazania po moment dotarcia na miejsce docelowe. Rzeczy te transportowane są zarówno w obrębie kraju, jak i na międzynarodowych trasach, a sytuacji, w których mogą zostać utracone lub uszkodzone, nie brakuje. Ubezpieczenie przewoźnika OCP zabezpiecza przed ewentualnymi stratami poniesionymi z tego tytułu - zlecający otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela i nie będzie domagał się go ze środków przedsiębiorstwa.

Kto może wykupić polisę? Każda firma przewozowa, niezależnie od wielkości. Trzeba jednak pamiętać, że - ponieważ jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe - firmy ubezpieczeniowe mają dużą dowolność w kształtowaniu zapisów.

Na czym polega ubezpieczenie? Rodzaje polisy OCP

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje ubezpieczenia OCP:

 • ubezpieczenie w ruchu krajowym - przeznaczone dla firm, które swoją działalność ograniczają do terytorium Polski. Ich odpowiedzialność wynika wówczas z ustawy Prawo przewozowe,
 • ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym - przeznaczone dla przedsiębiorców oferujących transport międzynarodowy. Przepisy określone są Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Firma powinna sugerować się także ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Umowa OCP przewoźnika szczególny nacisk kładzie na:

 • właściwe zabezpieczenie ładunku podczas transportu, na przykład przymocowanie go na miejscu pasami lub zapewnienie odpowiedniej temperatury w przypadku żywności,
 • ochrona ładunku podczas postoju,
 • odpowiednie przygotowanie towaru do rozładunku,
 • wydawanie ładunku osobom uprawnionym,
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
 • przestrzeganie dodatkowych przepisów, na przykład czasu pracy kierowców.

Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować jej zapisy i zorientować się, co obejmuje polisa OCP. Zakres decyduje często o cenie - to ile kosztuje ubezpieczenie OCP sprawdź na: najtansze-oc-ac.pl.

Na co zwracać uwagę, wybierając polisę OCP?

Istnieje kilka ważnych aspektów ubezpieczenia OCP, na które powinno się zwracać szczególną uwagę. Te newralgiczne kwestie to:

 • suma gwarancyjna - górna granica odpowiedzialności dla jednego zdarzenia,
 • zasady parkowania,
 • zasięg terytorialny,
 • możliwość rozszerzenia zasięgu odpowiedzialności także na działalność podwykonawców,
 • wyłączenia odpowiedzialności.

W zależności od ubezpieczyciela ubezpieczenie OCP może uwzględniać szereg wyłączeń. Mogą one dotyczyć chociażby przewozu zwierząt, leków, materiałów niebezpiecznych, towarów o wysokiej wartości, na przykład dzieł sztuki. Taki rodzaj ładunku wymaga szczególnych warunków ograniczających potencjalne uszkodzenia towaru.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.