Wiadomości z Zabrza

Szkolenia dla nauczycieli - samorozwój i nowe regulacje - dlaczego są tak ważne?

  • Dodano: 2019-09-06 10:30

Od września 2018 roku weszło w życie wiele nowych przepisów dotyczących prawa oświatowego. Ich zakres obejmuje między innymi kwestie związane z awansem zawodowym, oceną pracy, RODO czy zmianami w strukturze organizacyjnej placówek oświatowych. Nowe dyrektywy wiążą się z kolei z nową wiedzą, nauką prawa – jego funkcjonowania i egzekwowania. Jak odnajdzie się w nich nauczyciel?

Rozwój w oświacie

Prawo oświatowe nieustannie się zmienia i wymaga, by być z nim na bieżąco. To wiedza nie tylko dla dyrektorów szkół czy Rad Pedagogicznych, ale taka, którą powinien przyswoić każdy nauczyciel czynnie wykonujący swój zawód. Praca w sektorze edukacyjnym wiąże się również z ciągłym rozwojem, pogłębianiem kompetencji miękkich, społecznych, wychowawczych. Aby ułatwić dostęp do wiedzy, zarówno tej niezbędnej, bo związanej ze zmieniającymi się przepisami, jak również wpływającej na samorozwój, nauczyciele mogą korzystać z platform edukacyjnych oraz szkoleń organizowanych indywidualnie według potrzeb placówki.

E-szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli prowadzone online są alternatywą dla tradycyjnych spotkań z trenerem edukacyjnym. To ułatwienie zwłaszcza, jeśli chcemy skorzystać ze szkolenia organizowanego przez podmiot odległy od naszego miejsca pracy czy zamieszkania. Szkolenia w formie webinarów są równie efektywne jak te, które odbywają się na miejscu. Nie wszystkie tematy udaje się jednak zrealizować online. Niektóre wymagają większej interakcji i bezpośredniego kontaktu między trenerem a szkolonymi. Jaka tematyka dominuje wśród e-szkoleń? Są one przeznaczone przede wszystkim dla Rad Pedagogicznych, dyrektorów oraz pracowników administracji. Podejmują zagadnienia związane nowymi przepisami oświatowymi. Po szkoleniu uczestnicy mogą liczyć na komplet niezbędnych dokumentów oraz materiały, które pozwolą na sprawne wdrożenie nowo poznanych zasad.

Szkolenia tradycyjne

Szkolenia w formie tradycyjnej podejmują znacznie szerszą tematyką. Są to zarówno szkolenia z zakresu prawa oświatowego, ogólnie obowiązujących przepisów, jak i te pomagające stale rozwijać kompetencje wychowawcze i edukacyjne. Szkolenia organizowane są w zależności od szczebla nauczania: zarówno dla nauczycieli szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Jakich tematów możemy się spodziewać?

  • Zasady oceny pracy nauczycieli,
  • Wprowadzenie zasad RODO w placówce oświatowej,
  • Radzenie sobie z agresją wśród uczniów,
  • Jak rozmawiać z rodzicami,
  • Jak wychowywać – to tylko niektóre z nich.

Szkolenia dla nauczycieli organizowane są między innymi w Białymstoku. Jeśli jednak szkolenie w Białymstoku nie wchodzi w rachubę, warto skontaktować się bezpośrednio z ECRK LEX, aby umówić termin i zakres e-szkolenia lub szkolenia bezpośrednio w placówce edukacyjnej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.