Wiadomości z Zabrza

Masz dług w stosunku do ZUS? Co robić?

  • Dodano: 2020-04-01 09:15

Masz dług w stosunku do ZUS i boisz się o finanse swojej firmy? Nie martw się! Istnieje kilka sposobów, które pomogą Ci rozwiązać problem.

Dług w stosunku do ZUS a konsekwencje

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ZUS w kwocie, która jest ustalona odgórnie. Wszystkie środki finansowe wpłacane na poczet ZUS, trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To z niego finansowane są wypłaty świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński , których wysokość i sposób wypłacania reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku. Jeżeli przedsiębiorca ma dług w stosunku do ZUS, może liczyć się z konsekwencjami, do których zalicza się przede wszystkim:

• Odsetki karne, a także koszty upomnień,

• Egzekucję, która doprowadzi do zajęcia rachunku bankowego przedsiębiorcy,

• Utratę prawa do zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego.

Utrata prawa do zasiłku dotyczy nie tylko obecnych zaległości, ale również starszych. Od 2018 roku wpłaty na składki ZUS idą najpierw na poczet wcześniejszych zaległości. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca opłaca składki za sierpień, a miał zaległości w kwietniu, to obecna wpłata pójdzie na zaległość z kwietnia, a nie na sierpień. W takiej sytuacji następuje utrata prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Ponadto każdy przedsiębiorca, który ma nieuregulowane zadłużenie w instytucji państwowej takie jak ZUS, nie ma możliwości wzięcia udziału w przetargu ani starania się do dofinansowanie np. na rozwój działalności gospodarczej. W obydwóch sytuacjach wymagane jest zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS.

Długi w stosunku do ZUS – co robić?

W sytuacji, gdy zalegasz ze spłatą ZUS, koniecznie musisz podjąć kroki, aby uregulować zadłużenie. Istnieje kilka sposobów:

1. Rozłożenie zadłużenia na raty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia rozłożenie zadłużenia na raty. Jeżeli chcesz skorzystać z takiego sposobu, musisz zawrzeć porozumienie z ZUS. Składając wniosek, należy podać odpowiednie argumenty swojej prośby. Na ich podstawie ZUS decyduje o tym, czy zaległość zostanie rozłożona na raty oraz w jakiej kwocie.

2. Odroczenie terminu spłaty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia również podpisanie z instytucją umowy o odroczenie terminu płatności składek. Taki wariant możliwy jest dla każdego płatnika, który jest aktualnie zobowiązany do ich opłacania, a boryka się z problemami finansowymi. Wniosek może złożyć także pełnomocnik, czyli osoba, która posiada pisemne upoważnienie płatnika składek. Odroczenie terminu płatności umożliwia uregulowanie zadłużenia w późniejszym czasie, określonym w umowie z ZUS.

3. Umorzenie składek

Umorzenie składek następuje bardzo rzadko i jest możliwe wtedy, gdy ZUS uzna, że jesteś w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej oraz w sytuacji, gdy stwierdzi całkowitą nieściągalność należności.

Długi w stosunku do ZUS – kredyt na spłatę ZUS

Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z kredytu na spłatę zaległości w stosunku do ZUS. To produkt finansowy, oferowany przez instytucje pozabankowego, którego celem jest spłata zadłużenia wobec instytucji zadłużenia. Firmy pożyczkowe stosują uproszczone procedury, co pozwala ograniczyć formalności do minimum oraz pozwala na szybką weryfikację wniosku i podjęcie decyzji o przyznaniu kredytu lub odrzucenie wniosku. Co więcej, o tym, czy kredyt na spłatę ZUS zostanie udzielony, można dowiedzieć się nawet w ten sam dzień. Do innych zalet takiej formy finansowania zalicza się:

• Niskie oprocentowanie,

• Wysoka kwota pożyczki, umożliwiająca spłatę całego zadłużenia wobec ZUS,

• Przejrzyste warunki, które ustalane są indywidualnie,

• Szybka decyzja o przyznaniu kredytu lub odrzuceniu wniosku.

Więcej informacji znajdziesz na https://www.splatachwilowek.pl/splata-zus-us/

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.