Wiadomości z Zabrza

Kiedy kierowca musi ponownie wykonać badania psychotechniczne?

  • Dodano: 2019-09-11 12:45

Kierowcą jest osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem. Aby uzyskać takie uprawnienia, należy zdać odpowiednie egzaminy. Kandydaci na kierowców muszą również przejść pozytywnie badania lekarskie, a w przypadku kat. C, D i E - również psychotesty. Kto jeszcze musi wykonywać badania dla kierowców i na czym one polegają?

Badania dla kierowców zawodowych

Badania psychotechniczne są obowiązkowe dla kandydatów na kierowców kat. C, D, E. W przypadku kierowców zawodowych, nie jest to badanie przeprowadzane jednorazowo. Do ukończenia 60 roku życia muszą je powtarzać co 5 lat, a następnie co 30 miesięcy. Badaniom psychologicznym poddawać muszą się także instruktorzy i egzaminatorzy oraz osoby wykonujące prace wymagające pełnej sprawności psychologicznej, np. operatorzy maszyn, koparek i dźwigów.

Badania po utracie prawa jazdy

Zdarza się, że kierowca traci prawo jazdy i zostaje mu ono odebrane na pewien okres czasu. Może je odzyskać, ale najpierw musi poddać się badaniom - w zależności od powodu odebrania prawa jazdy, psychologicznym i/lub lekarskim. 

Badania psychologiczne wykonywane są w przypadku:

  • odebrania prawa jazdy za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu (lub środka działającego podobnie do alkoholu),
  • przekroczenia 24 punktów karnych,
  • sprawców wypadków, w których byli zabici lub ranni.

Sprawcy wypadków oraz osoby, które utraciły prawo jazdy za kierowanie po alkoholu, muszą wykonać ponadto badania lekarskie.

Badania dla seniorów

W Polsce kierowcy po przekroczeniu 60-go roku życia nie podlegają obowiązkowi poddawania się badaniom psychotechnicznym czy lekarskim, natomiast Ministerstwo Infrastruktury gorąco ich do tego zachęca. Większość z tych osób wykonywała badania lekarskie kilkadziesiąt lat wcześniej, przed przystąpieniem egzaminu na prawo jazdy - z kolei psychologicznych większość seniorów mogła nie wykonać nigdy. Z tego też względu warto, by seniorzy, na własne życzenie, sprawdzali swoją zdolność do kierowania samochodem - dla dobra samych siebie oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Poza badaniami lekarskimi, seniorom zaleca się również profilaktyczne wykonanie badań psychotechnicznych kierowców, sprawdzających m.in. funkcje motoryczne czy czas reakcji.

Metody badań psychotechnicznych dla kierowców

Badania psychologiczne kierowców zawodowych zazwyczaj przeprowadzane są w ciągu jednego dnia. Składają się one z kilku etapów:

  • testy pisemne – sprawdzają osobowość, koncentrację uwagi i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • testy aparaturowe – badają szybkość reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową, długość czasu reakcji i odporność na zmęczenie,
  • wywiad psychologiczny czyli rozmowa psychologa z osobą badaną.

Po pozytywnym przejściu każdego z etapów jest wydawane odpowiednie orzeczenie.

Ważność badań psychotechnicznych kierowców

Pozytywny wynik badania psychologicznego jest bezterminowy w przypadku kierowców skierowanych m.in. po przekroczeniu 24 punktów karnych bądź za jazdę po alkoholu. W przypadku kierowców zawodowych badania ważne są przez 5 lat, a po ukończeniu 60 lat - przez 30 miesięcy.

A co w przypadku negatywnego wyniku badania psychologicznego? Kierowcy zawodowi oraz osoby skierowane przez Policję, Starostę czy Prezydenta Miasta mogą odwołać się w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia, za pośrednictwem psychologa wydającego orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym wykonane zostanie ponowne badanie.


Źródło: Artykuł sponsorowany.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.