Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

Zabrze wśród laureatów raportu "Gmina na piatkę!"

  • Dodano: 2019-05-24 10:45

W trakcie Forum Gmin na 5!, które odbyło się 23 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przedstawiono wyniki Raportu 2018/2019 pn.„Gmina na piątkę!”.

Spośród 670 gmin, które zostały poddane badaniu, tylko 49 zostało wyróżnionych.

To kolejny raport, który podsumował edycję 2018, a jej tematem była analiza działań polskich gmin. Zadania te miały na celu zaprezentować, jak przebiega współpraca gmin z lokalną społecznością oraz pokazać swoje partnerskie nastawienie dla lokalnych przedsiębiorców jak i zewnętrznych inwestorów. Z dużą uwagą analizowano jak gminy wywiązują się z powierzonych oczekiwań, jak również jakich używają narzędzi oraz metod do realizacji zadań.

Do badania zostały wytypowane gminy najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie w Polsce, w oparciu o opracowany przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ranking Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej – PAI.

Spośród wszystkich gmin poddanych klasyfikacji w ramach rankingu PAI, do badania „Gmina na 5!” zostały wybrane gminy, które dostały najwyższe klasy potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej, tj. klasy A oraz B. Łącznie próba badawcza liczyła 670 gminy, co stanowi 27 proc. łącznej liczby 2477 gmin w Polsce.

Pełna treść Raportu dostępna jest pod adresem:
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/forum_gmin_na_5/Documents/Raport2019.pdf

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.