Wiadomości z Zabrza

Zabrze: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach na finiszu

  • Dodano: 2019-08-12 09:45

Coraz bardziej zaawansowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach.

Obiekt całkowicie zmienia swoje oblicze przy wsparciu środków unijnych. Realizacja wartego ok. 28 mln zł projektu w znacznej części została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja objęła przebudowę części obiektów i budowę nowych

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakupiło również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do przewozu nieczystości płynnych. Pojazd kosztował 1,7 mln zł, a jego zakup w 85. procentach został dofinansowany z funduszy unijnych.

W ramach projektu przebudowane zostały pompownie ścieków, budynki krat i stacji zlewnej, reaktor biologiczny, stacja odwadniania i higienizacji osadu, pompownia odcieków, stacja dmuchaw, stacja transformatorowa, kanał odpływowy ścieków oczyszczonych oraz stacja dawkowania i magazyn reagentów. Pomniejszono istniejące reaktory biologiczne oraz rozebrano starą pompownię wody technologicznej.

Wśród nowo wybudowanych obiektów znalazł się m.in. piaskownik, koryto pomiarowe, stacja odbioru i separacji piasku, zadaszenie węzła załadunku i higienizacji osadu, biofiltry, pompownia wody technologicznej i zbiorniki retencyjne zaadaptowane z osadników wtórnych. Na terenie oczyszczalni położone zostały nowe rurociągi technologiczne, wentylacyjne oraz kable zasilające.

Zaawansowanie projektu sięga obecnie ok. 90 proc.

Prace mają się zakończyć jesienią

Z determinacją pozyskujemy środki na ten jakże ważny dla naszych mieszkańców cel – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności Zabrza zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w naszym mieście.

28 mln - koszt realizacji projektu

14 mln zł - dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności

Zabrze: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach na finiszu

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.