Wiadomości z Zabrza

Śląskie jak magnes dla inwestorów

  • Dodano: 2010-12-22 13:45

Województwo śląskie na pierwszym miejscu w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Po raz szósty eksperci gospodarczy prześwietlili dokładnie województwa, badając najważniejsze czynniki sprzyjające inwestycjom. Na liście znalazło się sześć województw o najwyższej i ponadprzeciętnej atrakcyjności inwestycyjnej.

W syntetycznej ocenie Śląskie wyprzedza inne regiony pod względem zasobów i kosztów pracy, chłonnnego rynku zbytu, infrastruktury gospodarczej oraz społecznej. Słabą stroną jest poziom bezpieczeństwa powszechnego.

Według opinii ekspertów Śląskie posiada wykwalifikowane oraz duże zasoby pracujących, bezrobotnych i absolwentów. Raport wyróżnia ponadprzeciętną intensywność pasażerskich przewozów lotniczych, wysoki rozwój sektora transportu i logistyki oraz gęstość sieci drogowej. Na chłonnym rynku gospodarczym przedsiębiorstwa utrzymują wysoką siłę nabywczą. Atutem jest także dobrze rozwinięty sektor badawczo rozwojowy, a lokomotywą aktywności inwestycyjnej jest Specjalna Strefa Ekonomiczna. Posiada ona duże rezerwy terenów inwestycyjnych, a przedsiebiorstwa w niej działające są aktywne ekonomicznie. Do atutów zaliczono także ożywione życie kulturalne, dobrze rozwiniętą infrastrukturę hotelową i gastronomiczną.

Województwo śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 13% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju. Wyrazem przeobrażeń zachodzących w gospodarce regionu jest wyraźna zmiana w strukturze wytwarzanej tutaj wartości dodanej brutto (wartości nowo wytworzonej). Udział usług rynkowych i nierynkowych stanowi prawie 60%, a przemysłu 33%, co daje pierwszą pozycję w skali kraju.

Województwo śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. W oparciu o istniejącą bazę surowcową powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy.

Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa - branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta zaś pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego (region jest największym w kraju producentem samochodów) i spożywczego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również