Wiadomości z Zabrza

Skazani z Zakładu Karnego w Zabrzu uczą się zawodu z POWER-em

  • Dodano: 2020-08-04 09:45

Po przerwie, spowodowanej ograniczeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa, w Zakładzie Karnym w Zabrzu  ponownie są realizowane kursy zawodowe dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Aktualnie 12 osadzonych uczestniczy w kursie brukarza. Zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe, aby po odbyciu kary móc uczciwe zarobić na swoje utrzymanie i nie wracać na drogę przestęsptwa.

Wiedza – Edukacja - Rozwój

W Zakładzie Karnym w Zabrzu od 27 lipca trwa kurs przyspasabiający do wykonywania zawodu brukarza. Bierze w nim udział 12 osób odbywających karę pozbawienia wolności w zabrzańskiej jednostce. 

W tym roku  planujemy łącznie zrealizować  4 kursy w zawodach tj.: elektryk, brukarz,  ogrodnik i  technolog robót wykończeniowych. Nowy zawód zdobędzie 48 więźniów. Ponad połowa z nich – zgodnie z założeniami projektu - zostanie zatrudniona już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności – informuje ppor. Katarzyna Jabłońska, rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu.  

Dla uczestników szkolenia to niepowtarzalna szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodach najczęściej poszukiwanych aktualnie przez pracodawców. PO WER  jest bowiem odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy  i występujące tam deficyty pracowników posiadających określone kwalifikacje. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w małych grupach  lub na powietrzu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nowy zawód – lepsze jutro

Deficyty w zakresie wykształcenia, wiedzy i posiadanych umiejętności umożliwiających zdobycie oraz utrzymanie satysfakcjonującej pracy niejednokrotnie skłaniały osadzonych do poszukiwania innych źródeł dochodu, a w konsekwencji  wchodzenia w konflikt  z prawem. Dlatego w oddziaływaniach resocjalizacyjnych funkcjonariusze Służby Więziennej duży nacisk kładą właśnie na nauczanie i pracę.  Jedną z dostępnych form kształcenia dla skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Zabrzu są  kursy zawodowe realizowane w  ramach projektu unijnego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” – podkreśla ppor. Katarzyna Jabłońska.

Jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Takim szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia. 

POWER do pracy

Kursanci podczas każdego ze szkoleń zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania danej profesji np. brukarza,  elektryka.  Uczą się także metod aktywnego poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji i zachowania podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. To ważne umiejętności, szczególnie dla skazanych, którzy przez wiele lat przebywali w zakładzie karnym. Rynek pracy cały czas się zmienia i bez uaktualnienia wiedzy i umiejętności w tym zakresie osadzonym po opuszczeniu zakładu karnego trudno byłoby się odnaleźć w nowych realiach.  Dodatkowo są także szkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ukończenie tak kompleksowego szkolenia zawodowego z pewnością dodaje beneficjentom power - u podczas poszukiwania pracy.  Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym skazani po opuszczeniu zakładu karnego będą potrafili w sposób zgodny z obowiązującymi normami zarobić pieniądze na swoje utrzymanie. W ten sposób przygotowujemy ich do readaptacji społecznej, czyli właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego i minimalizujemy ryzyko powrotu do przestępstwa – tłumaczy ppor. Jabłońska z Zakładu Karnego w Zabrzu.

Sylwia GerlaczekSylwia Gerlaczek
Źródło: Zakład Karny w Zabrzu/ppor. Katarzyna Jabłońska

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.