Wiadomości z Zabrza

Przemilczane ścieki

  • Dodano: 2006-05-27 16:00

Warty 90 milionów euro projekt przebudowy kanalizacji na terenie całego Zabrza stanął pod wielkim znakiem zapytania. W trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami Maciejowa przedstawiciele gminy dyskretnie przemilczali fakt, iż do tamtejszej oczyszczalni ścieków mają być poprowadzone ścieki niemal z całego miasta, w tym z Rokitnicy i Helenki. Ludzie jednak odkryli w końcu prawdę, poczuli się oszukani i zaprotestowali. - Według mojej wiedzy Unia Europejska nie zgadza się na finansowanie projektów, które budzą sprzeciw społeczny - argumentuje Roman Urbańczyk, radny z Maciejowa. 

- Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z procedurami, a to, co podnoszą obecnie mieszkańcy, to kwestie czysto techniczne niepodlegające unijnemu wymogowi konsultacji społecznych. Tak samo absurdalne byłoby na przykład uzgadnianie z mieszkańcami kwestii średnicy użytych rur czy rodzaju materiału - ripostuje wiceprezydent Jerzy Wereta w rozmowie z reporterem GŁOSu.

Mieszkańcy Maciejowa, a zwłaszcza okolic bezpośrednio sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków Śródmieście, wydają się jednak być zdeterminowaniu w bronieniu swoich racji.
- Zostaliśmy oszukani, gdyż pierwotny projekt poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu nie zakładał poprowadzenia ścieków do nas aż z północnych dzielnic miasta. Zmian dokonano po cichu, za naszymi plecami, a w czasie konsultacji społecznych w Maciejowie nikt nawet o tym nie wspomniał. Tłumaczono nam techniczne szczegóły podłączeń na naszych ulicach, a pominięto tak istotną informację. Gdybyśmy o tym wiedzieli, na pewno byśmy się nie zgodzili - twierdzą mieszkańcy, w imieniu których pisma do Rady Miejskiej w tej sprawie śle Rada Dzielnicy.
- Nie mówiono o tym, bo nikogo to nie interesowało. Ludzie skupili się na szczegółach dotyczących ich najbliższego otoczenia. Poruszaliśmy więc te sprawy, o które nas pytano - bronił się prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Gerard Hajda podczas specjalnego spotkania na ten temat, zorganizowanego z mieszkańcami Maciejowa oraz radnymi w Urzędzie Miejskim.

Pełna wersja tekstu w drukowanym Głosie, dostępnym w sprzedaży i prenumeracie.