Wiadomości z Zabrza

Policjanci rozmawiali z uczniami o handlu ludźmi

  • Dodano: 2020-03-05 08:00, aktualizacja: 2020-03-05 08:11

Proceder handlu ludźmi, a także zagrożenia związane w wyjazdami do pracy za granicą zostały omówione przez policyjnych profilaktyków z zabrzańskiej komendy podczas spotkań z uczniami szkół średnich.

W prelekcjach, która miała charakter rozmowy wykorzystano również prezentację multimedialną i emisję filmów o tej tematyce. Spotkania te pozwoliły uczniom zdobyć niezbędną wiedzę jak możliwie najbezpieczniej planować swój wyjazd.

Niestety proceder handlu ludźmi, często niedostrzegalny, jest obecny również w Polsce

 Czasami zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pozwala uniknąć kłopotów.

Spotkania z uczniami szkół średnich prowadzone są przez policjantów w porozumieniu z gronem pedagogicznym szkół. Handel ludźmi jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, mającym wiele form. Niestety również Polska nie jest wolna od tego haniebnego procederu. Na przestrzeni lat uległ on przemianom i mylnie zazwyczaj wiązany jest jedynie z porwaniami do celów prostytucji. Obecnie, w dobie otwartych granic krajów Unii Europejskiej strefy Schengen, swobodnemu przemieszczaniu się między państwami, globalizacji oraz coraz większemu przenikaniu się odmiennych kultur i środowisk, handel ludźmi również w Polsce przybrał nowe oblicze. Jak wskazują statystyki, Polska jest obecnie nie tylko krajem pochodzenia ofiar, ale również miejscem docelowym (w którym ofiary wykorzystywane są głównie do żebractwa lub prostytucji) oraz krajem tranzytowym - przez który przebiegają szlaki transportu ofiar z Europy Wschodniej do Zachodniej. Obecnie handel ludźmi najczęściej przybiera formę zmuszania do niewolniczej pracy lub za wynagrodzenie znacznie niższe niż te, które było obiecywane (obozy pracy w środkowych Włoszech).

Możliwość swobodnego, niekontrolowanego przekraczania granic przyniosło niewątpliwie ze sobą również wiele pozytywnych zmian, do których zaliczyć można m.in. możliwość podjęcia pracy za granicą. Niesie to jednak ze sobą wiele potencjalnych niebezpieczeństw, do których zaliczamy przede wszystkim nieuczciwych pracodawców i pośredników pracy chcących wzbogacić się poprzez wyzysk migrantów zarobkowych oraz wspomniany wcześniej proceder handlu ludźmi.

Policjanci zespołu ds. profilaktyki społecznej zabrzańskiej komendy spotkali się z uczniami z Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Policjanci  poruszyli problematykę procederu handlu ludźmi oraz zagrożeń, które mogą napotkać podczas próby podjęcia pracy za granicą zarówno stałej jak i sezonowej. W trakcie spotkań uczniowie dowiedzieli się m.in. na czym polega zjawisko handlu ludźmi, jakie przybiera formy, jakimi metodami posługują się przestępcy, aby zniewolić ofiary oraz gdzie ofiary handlu ludźmi i inne osoby mogą szukać pomocy. Policyjni profilaktycy omówili również podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakimi należy kierować się przy organizowaniu takiego wyjazdu.

Kolejne prelekcje dotyczące szeroko rozumianej problematyki handlu ludźmi prowadzone są systematycznie w zabrzańskich szkołach średnich i zawodowych i będą kontynuowane do końca roku szkolnego, tak aby jak największa liczba młodzieży wchodzącej w dorosłość miała wiedzę umożliwiającą jej bezpieczne podróżowanie i podejmowanie pracy.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.