Wiadomości z Zabrza

Nowy rating Zabrza. Pandemia wpływa na finanse publiczne

  • Dodano: 2021-04-26 07:30, aktualizacja: 2021-04-26 07:56

23 kwietnia 2021 roku Międzynarodowa Agencja Fitch Rating ponownie dokonała oceny i nadała międzynarodowy długoterminowy rating Zabrza (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie „BB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna.

W konsekwencji wpływu pandemii COVID-19 na stan finansów miasta, nadana ocena odzwierciedla dużą presję na wydatki bieżące miasta, która w połączeniu z prognozowaną niższą dynamiką dochodów operacyjnych na skutek pandemii, może utrudniać uzyskiwanie średniookresowych wyników operacyjnych.

W 2020 roku wpływ na dochody miasta miała decyzja władz centralnych w zakresie obniżenia stawki podatku od osób fizycznych, w wyniku czego wpływy z PIT spadły o 3,3 proc. do poziomu 219 mln zł. Dodatkowo decyzje władz miejskich w zakresie przyznania zwolnień oraz umorzeń firmom dotkniętym pandemią spowodowały 4,3 mln zł ubytku we wpływach z podatków lokalnych. W rezultacie dochody podatkowe wzrosły w znacznie niższym stopniu aniżeli w latach poprzednich.

Większość wydatków sztywnych, realizowanych przez Zabrze nie jest bezpośrednio narażona na zmiany koniunktury gospodarczej, gdyż dotyczy przede wszystkim takich sfer jak: oświata, pomoc społeczna, transport publiczny czy gospodarka komunalna. Pośredni wpływ dotyczy natomiast wzrostu cen za usługi, które miasto musi zlecać podmiotom zewnętrznym. Biorąc powyższe pod uwagę, podkreślić należy, iż wyniki operacyjne Zabrza są podatne na wahania wywołane decyzjami władz centralnych (na przykład dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r. czy obniżenia stawek podatku PIT).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również