Wiadomości z Zabrza

Nowoczesne sale i sprzęt w Technikum nr 6 w Zabrzu

  • Dodano: 2021-10-06 07:45, aktualizacja: 2021-10-06 07:58

We wtorek 5 października w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnokształcącego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 59 odbyło się uroczyste otwarcie zespołu pracowni reklamy w ramach projektu "Kreować Rzeczywistość" – dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu.

Uczniowie będą odtąd korzystać z kompleksu sal wyposażonych w nowoczesny sprzęt, który umożliwi im zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu reklamy, fotografii, grafiki, realizacji dźwięku, projektowania i marketingu. Wartość projektu, w ramach którego powstał zespół pracowni, to prawie 336 tys. zł, w tym wartość dofinansowania to ponad 285 tys. zł.

W uroczystym oddaniu do użytku zespołu pracowni reklamy wzięli udział m.in.: dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze Jan Pawluch, Ewa Borys – starszy wizytator z gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Zabrzu Leszek Szczygielski, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Zabrze Sebastian Markisch, dyrektorzy zabrzańskich szkół i placówek oświatowych, uczniowie i pracownicy szkoły.

Zrealizowany w ZCKOiZ projekt ma na celu podniesienie kompetencji uczniów – techników reklamy – poprzez korzystanie z infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodu i potrzeb pracodawców oraz lokalnego rynku pracy.

W ramach projektu wykonano prace budowlane i instalacyjno-elektryczne w salach lekcyjnych i zapleczach dydaktycznych oraz części korytarza, a także zakup sprzętu dydaktycznego.

Nowe sale zwiększą kompetencje uczniów

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie kompetencji uczniów szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy poprzez korzystanie z infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodu i potrzeb pracodawców, z ujęciem najbardziej nowoczesnych trendów w nauczaniu reklamy.

Ponadto projekt miał na celu dopasowanie standardów technicznych sprzętu do praktycznej nauki i do warunków zbliżonych do sytuacji w branży reklamowej, budowania relacji z pracodawcą oraz wzmocnienie relacji i powiązań uczeń – szkoła zawodowa.

Projekt współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.