Wiadomości z Zabrza

Najnowsze informacje z placu budowy! Co obecnie dzieje się w centrach przesiadkowych?

 • Dodano: 2023-08-18 08:00, aktualizacja: 2023-08-18 08:20

Na naszych oczach rośnie jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w historii naszego miasta – centrum przesiadkowe przy ul. Goethego. Mimo trudnych warunków geologicznych, konieczności przeprojektowania posadowienia budynku i wzmocnienia podłoża zakończyły się już prace przy wznoszeniu konstrukcji obiektu.

Obecnie tworzone są warunków do umieszczenia zieleni na dachu obiektu. Mieszkańcy Rokitnicy także mogą obserwować intensywne prace przy budowie centrum przesiadkowego, które powstaje przy ul. Ofiar Katynia. Zakończyły się już roboty związane ze wnoszeniem konstrukcji obiektu obsługi pasażerskiej, a trwają prace wewnątrz obiektu, związane z wydzieleniem pomieszczeń oraz instalacjami.

Centrum przesiadkowe przy ul. Goethego

Prowadzone są tutaj aktualnie roboty związane z wykończeniem wnętrz budynku. Wykonano już znaczną część elewacji klinkierowej oraz szklenie budynku. Wznoszona jest także rampa wjazdowa na parking obiektu. Równolegle prowadzone są roboty drogowe. Na dachu budynku natomiast przygotowywane są warunki do stworzenia zielonego ogrodu.

– Z ogromną determinacją realizowana jest jedna z największych inwestycji w naszym mieście – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Dzięki centrum przesiadkowemu zwiększy się dostępność środków transportu dla mieszkańców i gości, podniesie się poziom bezpieczeństwa, a także wzrośnie liczba miejsc parkingowych. Ważnym efektem będzie też redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – dopowiada prezydent Zabrza.

Na wcześniejszym etapie prac – przy infrastrukturze drogowej sąsiadującej z dworcem i powstającym obiektem – przełożono instalacje gazowe, wodne, elektryczne i gazowe. Było to konieczne, by móc wybudować w tym miejscu nową infrastrukturę.

Powstający przy ul. Goethego budynek będzie miał docelowo cztery kondygnacje. Na pierwszej znajdą się perony komunikacji publicznej, na drugim i trzecim poziomie znajdą się miejsca parkingowe. Będzie ich 140. Na samej górze powstanie ogród oferujący chwilę relaksu pasażerom oczekującym na transport.

W ramach umowy na centrum przesiadkowe przy ul. Goethego przewidziano:

 • budowę obiektu centrum przesiadkowego z zadaszeniem wraz z garażem otwartym wielopoziomowym oraz zagospodarowaniem terenu, obejmująca drogowy układu komunikacyjny, skomunikowany z pl. Dworcowym i ul. J. Goethego oraz parkingi i miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem;
 • przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych;
 • przebudowę instalacji elektrycznych oraz słaboprądowych;
 • przebudowę drogi, dojazdów, chodników, placów manewrowych;
 • budowę obiektów małej architektury, stojaków ma rowery, ławek, koszy;
 • budowę infrastruktury związanej z elektromobilnością;
 • budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
 • wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzeń przez odpowiednie organy;
 • wykonanie monitoringu wizyjnego;
 • wykonanie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, biletomatów.

Wartość przedsięwzięcia to ponad 54 721 797 zł brutto. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca października br.

Centrum przesiadkowe w Rokitnicy

Mieszkańcy Rokitnicy także mogą obserwować intensywne prace przy budowie centrum przesiadkowego, które powstaje przy ul. Ofiar Katynia. Zakończyły się już roboty związane ze wnoszeniem konstrukcji obiektu obsługi pasażerskiej. Prowadzone są już prace wewnątrz obiektu związane z wydzieleniem pomieszczeń oraz instalacjami.
Prace budowlane objęły także przebudowę sieci na terenie nowego centrum przesiadkowego (kanalizacja deszczowa, instalacja sanitarna, wodociąg, magistrala wodociągowa oraz przekładka sieci gazowych). Równolegle prowadzone są roboty w zakresie drogowym.

W przypadku centrum przesiadkowego, które powstanie przy ul. Ofiar Katynia w Rokitnicy, zaplanowano m.in.: otwarte perony, parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2, w którym mieścić się będzie poczekalnia i punkty usługowe.

W obydwu zabrzańskich centrach przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych.

Realizacja projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również