Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

  • Dodano: 2017-07-10 09:00

Od połowy września 2016 roku mieszkańcy Zabrza za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mogą zgłaszać zagrożenia, które w ich ocenie mają wpływ na bezpieczeństwo. Każdy sygnał jest przez policjantów sprawdzany. Ponad 60 % zgłoszonych zagrożeń została potwierdzona.

Narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zostało stworzone, aby zapewnić mieszkańcom łatwiejszy kontakt z Policją. Dzięki aplikacji mogą oni łatwo i anonimowo zgłaszać sytuacje w swoim otoczeniu, które według nich bezpośrednio wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

O tym, że narzędzie to jest wykorzystywane i popularne świadczy ilość naniesionych zgłoszeń. Tylko do początku lipca 2017 roku zabrzańscy policjanci odnotowali blisko 1600 zgłoszeń. Dużą grupę stanowią zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym tj. przekraczanie dozwolonej prędkości oraz nieprawidłowe parkowanie. Do drugiej grupy najczęściej wskazywanych uciążliwości zalicza się między innymi spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, akty wandalizmu oraz dzikie wysypiska śmieci.

Obecnie policjanci weryfikują kolejne zgłoszenia. Do tej pory potwierdzono 948 zgłoszeń, co w przeliczeniu daje pond 60% potwierdzonych zgłoszeń.

Należy pamiętać, ze każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji. Funkcjonariusze sprawdzają i monitorują miejsca, które zostały naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń.

Przypominamy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby wezwania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.