Wiadomości z Zabrza

Konkurs "Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę"

  • Dodano: 2019-08-23 09:00

Od 19 do 21 września w naszym mieście będzie trwała akcja zbierania odpadów komunalnych pn. „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”.

Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Zabrza. Konkurs ma na celu kształtowanie wśród mieszkańców poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy. Ponadto akcja zmierza do zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności właściwej ich segregacji.

Szczegóły akcji zostaną udostępnione w regulaminie Konkursu, który zostanie podany w najbliższym czasie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Konkurs "Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę"

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.