Wiadomości z Zabrza

Już wkrótce ruszy nabór do projektu grantowego "Słoneczne Zabrze"

 • Dodano: 2023-07-05 08:15, aktualizacja: 2023-07-05 08:23

Miasto Zabrze planuje ogłosić nabór do projektu grantowego pn: „Słoneczne Zabrze”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, FESL.10.06-IZ.01-010/23 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

Nabór wniosków planowany jest od 7 lipca od godz. 8.00 do 20 lipca do godz. 12.00

Projekt polegać będzie na udzielaniu dofinansowania właścicielom/współwłaścicielom budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie Zabrza, na zakup oraz montaż mikroinstalacji OZE. Realizacja inwestycji może nastąpić po podpisaniu umowy o powierzenie grantu. Mieszkaniec we własnym zakresie wybierze Wykonawcę i poniesie całkowite koszty montażu mikroinstalacji, a następnie będzie mógł ubiegać się o ich refundację maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu przewiduje się udzielanie dofinansowania (grantów) do następujących rodzajów instalacji:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 17 500,00 złotych (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).
 • Montaż pompy ciepła – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 40 000,00 złotych.
 • Montaż systemu magazynowania energii (magazyn energii) do istniejącej instalacji OZE maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii.
 • Montaż systemu zarządzania energią w przypadku uzupełnienia do ww. wariantów (poza wariantem dot. montażu pompy ciepła) maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 2 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii.
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii, oraz
  • 17 500,00 złotych na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).
 • Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 40 000,00 złotych na wydatki związane z pompą ciepła, oraz
  • 35 000,00 złotych na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną) (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).
 • Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii, oraz
  • 40 000,00 złotych na wydatki związane z pompą ciepła, oraz
  • 35 000,00 złotych  na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie udostępniony najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem naboru.

Wnioski o udział w projekcie będzie można składać w następującej formie:

 • elektronicznej – z użyciem formularza udostępnionego na stronie www.niskaemisja.pl. Po złożeniu formularza online wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć wersję papierową do Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pok. 211. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę przesłania formularza drogą elektroniczną,
 • papierowej do Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pok. 211.

Realizacja Projektu uwarunkowana jest otrzymaniem przez Gminę Zabrze dofinansowania.

Informacje w sprawie naboru udziela Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu tel. 32/37-33-445, 488

Komentarze (1)    dodaj »

 • Wściekły zabrzanin.

  A dlaczego NIC NIE MA dla mieszkańców w budynkach osiedlowych . Miało być CIEPŁE MIESZKANIE i NIC !!!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również