Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i szkół

  • Dodano: 2018-02-19 08:15, aktualizacja: 2018-02-16 09:14

Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm), Prezydent Miasta Zabrze podaje do publicznej wiadomości:


1) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, które zostały określone w niżej wymienionych Uchwałach Rady Miasta Zabrze:

- UCHWAŁA NR XXXVIII/428/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

- UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, które zostały określone w niżej wymienionych Zarządzeniach Prezydenta Miasta Zabrze:

- ZARZĄDZENIE NR 66/WO/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2018/2019

- ZARZĄDZENIE NR 67/WO/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Ponadto, z dniem 31 stycznia 2018 r. wchodzą w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze:

1) ZARZĄDZENIE NR 68/WO/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
w sprawie postanowienia o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, powstałych z przekształcenia gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

2) ZARZĄDZENIE NR 69/WO/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019 uczniów do klasy czwartej i klasy siódmej publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, powstałych z przekształcenia gimnazjum.

Załączniki:

Postępowanie rekrutacyjne do zabrzańskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze na rok szkolny 2018/2019, rozpocznie się 20 lutego br.

Postępowanie rekrutacyjne wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego.

Wniosek o przyjęcie dziecka można będzie składać w terminie od 20 lutego do 5 marca br. Szczegóły: https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.