Wiadomości z Zabrza

Inauguracja Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego

  • Dodano: 2020-02-17 10:15

15 lutego w Auli Wydziału Nauk Medycznych WST zainaugurowano II edycję Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego.

To wspólne przedsięwzięcie Miasta Zabrze oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Zajęcia odbywać się będą w soboty w budynku Wyższej Szkoły Technicznej mieszczącym się w Parku Hutniczym 3-5 w Zabrzu. Na realizację tego zadania Urząd Miejski w Zabrzu oraz WST pozyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Studentami są dzieci i młodzież, mieszkańcy Zabrza, w wieku 7-17 lat. Dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski (każdy moduł trwa 30 godzin). Z kolei dla młodzieży 15-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę (każdy moduł trwa 40 godzin). Zajęcia skupiają się na rozwijaniu 3 rodzajów kompetencji: językowych, informatyczno-technicznych oraz osobistych. Ponadto studenci wyjadą na obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.