Wiadomości z Zabrza

Ćwiczenia EGIDA-19 w zabrzańskiej komendzie

  • Dodano: 2019-11-19 11:00

W niedziele na terenie zabrzańskiej komendy odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 19”.

W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 18 rezerwistów, którzy mają stanowić uzupełnienie kadrowe zabrzańskiego garnizonu policji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Przez cały dzień rezerwiści zdobywali wiedzę z zakresu obronności państwa, broni palnej, środków przymusu bezpośredniego czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Punktualnie o godzinie 7.00 w niedziele, w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu rozpoczęły się ćwiczenia obronne „EGIDA 19”. Ćwiczenie to było ćwiczeniem obronnym dla osób niebędących funkcjonariuszami Policji, które posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych Policji. Podstawowym założeniem ćwiczenia jest sprawdzenie jak w praktyce funkcjonują mechanizmy i wypracowane procedury powoływania i przyjmowania rezerw osobowych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W ramach ćwiczenia powołane osoby otrzymały z WKU wezwania do obowiązkowego stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu.

Przed wejściem na  teren jednostki osoby były sprawdzane przy użyciu wykrywacza metali oraz psa do odnajdywania materiałów niebezpiecznych. W trakcie ćwiczeń, osoby, które brały w nich udział, zostały poddane procesowi ewidencjonowania i sprawdzenia tożsamości. Następnie zostały im wydane identyfikatory i pozostałe niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych. Policjanci zaprezentowali uczestnikom sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Uczestnicy ćwiczeni otrzymali też specjalne racje żywnościowe, które pozwalają na przyrządzenie ciepłego posiłku w warunkach polowych. 

Na zakończenie ćwiczeń "Egida 19" I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu mł.insp. Paweł Kopernik wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.