Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Kalendarz wydarzeń

  • 2017-11-16 09:00

  • Teatr Nowy w Zabrzu

Impreza już się odbyła.

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Kultura Europy Środkowej"

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Kultura Europy Środkowej"

„Praca, jej rola i funkcje społeczne na przestrzeni wieków w kontekście Europy Środkowej” to temat tegorocznej dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Kultura Europy Środkowej", która rozpocznie się w naszym mieście w najbliższy czwartek, 16 listopada.

Po raz dwudziesty pierwszy organizują ją: Urząd Miejski w Zabrzu, Komisja Historyczna katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Patronat honorowy nad tym wyjątkowym wydarzeniem objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, ordynariusz gliwicki bp Jan Kopiec, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz prezes Polskiej Akademii Nauk Jerzy Duszyński.

Organizatorzy zapraszają 16 i 17 listopada do Teatru Nowego w Zabrzu (pl. Teatralny 1) oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (ul. 3 Maja 19).

Referat wprowadzający pt. „Śląski etos pracy w socjologicznej perpektywie” wygłosi prof. dr hab. Urszula Swadźba. Dyskusja panelowa, która rozpocznie się bezpośrednio po referacie, dotyczyć będzie tematu „Praca jako zjawisko społeczno-ekonomiczne i historyczne".

W ramach konferencji wygłoszone zostaną 34 wykłady, które podzielone zostaną na pięć sesji:
• Piśmiennictwo i media
• W kręgu Kościoła
• Problemy Grup Zawodowych
• W cieniu polityki

Program 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Kultura Europy Środkowej" znajdziecie Państwo w załączeniu.

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Kultura Europy Środkowej"
  • 2017-11-16 09:00

  • Teatr Nowy w Zabrzu