Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

Skazani z zabrzańskiego aresztu edukują się

  • Dodano: 2017-08-09 08:45, aktualizacja: 2017-08-09 08:57

W miesiącach lipiec i sierpień na terenie zabrzańskiego aresztu zrealizowano kolejne szkolenie zawodowe dla osób pozbawionych wolności.

Dzięki Funduszom Europejskim skazani przebywający w jednostkach penitencjarnych mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Prowadzone szkolenia to ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.
Ponad pół tysiąca skazanych na Śląsku zdobyło już zawód w ramach Programu Operacyjnego Wiedza- Edukacja - Rozwój.

W latach 2016-2020 niemal 5,5 tys. skazanych przebywających w śląskich więzieniach zdobędzie zawód. W ramach projektu unijnego PO WER odbędzie się ok. 450 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych w najbardziej poszukiwanych zawodach w regionie. Szkolenia zawodowe w śląskich więzieniach ruszyły w czwartym kwartale 2016r. Wówczas przeprowadzono 31 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych, w ramach których nowe umiejętności zawodowe zdobyło 365 skazanych, w tym 12 kobiet.

Od początku trwania projektu zabrzański areszt bierze czynny udział w jego realizacji. W 2016 roku na terenie Aresztu Śledczego w Zabrzu zrealizowano dwa szkolenia zawodowe "Technolog robót wykończeniowych" oraz " Monter stolarki okiennej i drzwiowej", które ukończyła grupa 23 skazanych. Jak dotąd w roku obecnym zrealizowano już dwa szkolenia zawodowe "Technolog robót wykończeniowych o specjalności płytkarz" oraz "Brukarz" a w tegorocznych planach na realizację oczekuję dwa kolejne kursy. Każde takie szkolenie kończy się egzaminem a absolwenci otrzymują zaświadczenia i certyfikaty. Dla wielu osób przebywających w zakładach karny to ogromna, a często niestety jedyna szansa na zdobycie zawodu i na odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki. Spośród czynników o charakterze ekonomicznym najbardziej istotną rolę w kształtowaniu poziomu przestępczości przypisuje się właśnie bezrobociu, dlatego tak ważnym elementem resocjalizacji jest nauka i aktywizacja zawodowa.

Dodatkowo projekt zakłada, że 56 % absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, które będzie miało charakter zarówno odpłatny np.: na rzecz kontrahentów zewnętrznych jak również nieodpłatny np.: na rzecz samorządów terytorialnych. Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W zabrzańskim areszcie po zakończonych kursach zawodowych pracę znalazło dotychczas 37 skazanych. Zatrudniani są na terenie zabrzańskiej jednostki, ale także w lokalnych instytucjach pożytku publicznego. Seminarium zorganizowane wspólnie Powiatowym Urzędem Pracy w kwietniu tego roku, a dotycząca zatrudniania osób pozbawionych wolności dowiodło, że zapotrzebowanie na wsparcie jest ogromne. Seminarium, a przede wszystkim zaproszeni na nie przedstawiciele lokalnych instytucji wskazali nam obszary i możliwości edukowania skazanych w kierunkach, na które obecnie jest największe zapotrzebowanie.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” jest realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 82,28% zostanie sfinansowany ze środków unijnych (EFS).

Najnowsze informacje z Zabrza w Twojej skrzynce e-mail

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.