Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

Sesja Rady Miasta - mamy nową radną

  • Dodano: 2012-09-18 09:00

Podczas wczorajszej XXVIII Sesji Rady Miasta ślubowanie złożyła nowa radna - Stanisława Mikulak. 


Stanisława Mikulak
, założycielka i prezes Towarzystwa Miłośników Rokitnicy, reprezentuje stowarzyszenie Skuteczni dla Zabrza. Zajęła miejsce Adama M., który został wybrany w wyborach samorządowych w 2010 roku, nie złożył jednak ślubowania. W wyniku prowadzonego postępowania przeciwko niemu, prokuratura zdecydowała o wygaśnięciu mandatu.Na sesji podjęto szereg uchwał w sprawie nadania statutów poszczególnym jednostkom pomocniczym w Zabrzu. Podjęto decyzję o zmianie nazwy Osiedla Janek na Dzielnicę Guido. Radni wyrazili także zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miejską Zabrze nieruchomości na rzecz Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Teren został zagospodarowany pod parking, który był niezbędnym elementem infrastruktury, by otworzyć kolejny budynek. Profesor Marian Zembala podziękował władzom miasra oraz radnym za zaufanie oraz pomoc. Poinformował również o kolejnych planach, mianowicie podpisaniu umowy na budowę budynku C, gdzie mieścić się będzie ogólnopolskie centrum kliniczno-naukowe transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy.


 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.