Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

"Profilaktyk Roku" 2015

  • Dodano: 2016-02-02 09:30
Do końca grudnia ub. r. można było wysyłać zgłoszenia do III edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2015” w kategorii indywidualnej oraz zespołowej.
 
 
14 stycznia br. członkowie Kapituły Profilaktyk Roku postanowili jednogłośnie:
 
 
* W kategorii indywidualnej, po ocenie pracy i zaangażowania na rzecz uzależnionych, zgłosić zgłoszeniem Członków Kapituły kandydaturę do Tytułu Profilaktyk Roku 2015 w kategorii indywidualnej – Kazimierza Speczyka, lidera i prekursora w regionie, jeżeli chodzi o kompleksowe wsparcie osób uzależnionych i bezdomnych. Dzięki jego działaniom od wielu lat, osoby wykluczone społecznie mogą się odnaleźć i na nowo wrócić do społeczeństwa. Kazimierz Speczyk swoją postawą i działaniem wspierającym potrzebujących, jest postawą wzorcową dla młodych liderów profilaktyki.
 
 
* W kategorii zespołowej do tytułu Profilaktyk Roku 2015 została zgłoszona Fundacja Pomost z siedzibą przy ul. Wolności 276 w Zabrzu, a zgłaszającym był SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia w Zabrzu. Kapituła jednogłośnie przyjęła powyższą kandydaturę do tytułu Profilaktyka Roku 2015, za przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie osób uzależnionych, program penitencjarny i postpenitencjarny polegający na pracy z osobami powracającymi do społeczeństwa po wyjściu z więzienia i ich rodzinami, za realizację przez Fundację Pomost programu terapeutyczno-readaptacyjnego, zakładającego tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób powracających do społeczeństwa, za wdrażanie innowacyjnych narzędzi readaptacyjnych, bardzo dobrą współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Miejskim Ośrodkiem Rodzinie w Zabrzu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu kuratorami oraz placówkami oświatowymi na terenie Zabrza.
 
 
Statuetki wręczone zostaną podczas uroczystości, która odbędzie się 11 lutego br., podczas konferencji pn. „Profilaktyk Roku 2015.”

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.