Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

Powstaną centra przesiadkowe? Pewnie nie...

  • Dodano: 2018-02-18 18:45

O tego typu inwestycjach mówi się w naszym mieści od wielu lat. Czyżby w końcu naszedł czas realnych działań? Tego jeszcze nie wiadomo.

UPORZĄDKOWANIE POTOKÓW RUCHU: PIESZEGO, SAMOCHODOWEGO, ROWEROWEGO, KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE ZABRZE poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum /centrów/ przesiadkowego /przesiadkowych/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - czytamy w biuletynie informacji publicznych Urzędu Miejskiego.


Zakres zamówienia obejmuje w pierwszym rzędzie wykonanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej oraz koncepcji funkcjonalno – użytkowych. To dwa pierwsze etapy. Kolejne:

Etap III - Wykonanie koncepcji architektonicznych, na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno – użytkowej oraz


d. Etap IV - Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia,

e. Etap V - Wykonanie dokumentacji wykonawczej, kosztorysu inwestorskiego, STWIOR, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy robót, udział w komisji przetargowej w charakterze biegłego,


f. Etap VI – Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji od daty przekazania placu budowy Wykonawcy robót do zakończenia robót i odbioru końcowego zadania (uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu).


mogą, ale nie musza być realizowane, bo jak czytamy dalej:

Realizacja Etapu I i Etapu II jest zagwarantowana. Zamawiający zastrzega możliwość nierealizowania zadania w części od Etapu III lub następnych etapów. Kolejne etapy są prawem opcji dla Zamawiającego. W przypadku niezrealizowanej części zamówienia (Etap III i kolejne) – wynagrodzenie nie przysługuje. [...]

Czyżby miało się skończyć jedynie na projektach? Na zgłoszenia miasto czeka do 19 marca.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.