Wiadomości z Zabrza

Porozumienie w sprawie mieszkań

  • Dodano: 2004-12-22 14:01, aktualizacja: 2005-02-01 14:17
Prezydent Jerzy Gołubowicz i Mieczysław Karwowski, pełnomocnik Leszka Klina oraz firm Selena sp. z o.o., Silesia sp. z o.o. podpisali dzisiaj porozumienie w sprawie zbycia na rzecz Gminy Zabrze nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi wcześniej własność Huty Zabrze S.A. i włączenie ich do zasobu mieszkaniowego gminy w celu ujednolicenia stawek czynszowych za lokale mieszkalne. Strony porozumienia zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży tych nieruchomości w roku 2005 za cenę 330 zł/m.kw. powierzchni użytkowej lokali. W porozumieniu podkreślono, że do podjęcia tych zobowiązań konieczna jest zgoda Rady Miejskiej na nabycie nieruchomości oraz zapewnienie środków finansowych na ten cel. Dlatego na sesji Rady Miejskiej w dniu 14.02.2005 Prezydent przedłoży projekt uchwały celem uzyskania w/w zgody. Podpisane porozumienie obowiązuje do 30.03.2005 roku.

Źródło wiadomości:
zabrze.pl
Katarzyna Kuczyńska, rzecznik prasowy UM w Zabrzu