Wiadomości z Zabrza

Poetycka Ziemia

  • Dodano: 2005-03-10 08:32, aktualizacja: 2005-03-11 08:34

Uczniowie, którzy chcieliby wyrazić swoje wrażenia i emocje artystyczne wywołane zwiedzaniem wystawy „Ziemia z nieba”, mogą wziąć udział w konkursie poetyckim. Konkurs, na który należy przysłać pracę pisaną wierszem, przebiegał będzie pod hasłem „Nasza planeta Ziemia”. Autorzy powinni przesłać swoje teksty do 18 kwietnia, jury będzie je oceniać w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorami konkursu są: MBP, Zabrzański Informator Samorządowy i Biuro Wystawy „Ziemia z nieba” na Śląsku. Patronat medialny nad konkursem objęły "Nowiny Zabrzańskie".

Prace, które nie były wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach, należy nadesłać w maszynopisie (format A4) w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (wyraz) wraz z informacją o kategorii wiekowej autora pod adresem:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Józefa Londzina 3
41–800 Zabrze
z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs poetycki”.


Imię, nazwisko, adres i telefon autora tekstu należy umieścić w oddzielnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem, jak na maszynopisie.Źródło wiadomości:
zabrze.pl
Marzena Puchała