Wiadomości z Zabrza

Podwyższenie wynagrodzeń rodzin zastępczych. Radni przegłosowali ustawę!

 • Dodano: 2022-01-14 12:30

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zabrzańscy radni przegłosowali uchwałę podnoszącą kwotę wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.

Podwyższenie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zabrze, którą zwołano we wtorek 11 stycznia, zabrzańscy radni przegłosowali ważną uchwałę. Chodzi o uchwałę podwyższającą wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. 

Do tej pory rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługiwało wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł brutto miesięcznie, natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługiwało wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł brutto miesięcznie. 

– Z myślą o zawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, przygotowałam projekt uchwały wspomagającej jej opiekunów. Cieszę się, że radni przyjęli to rozwiązanie w czasie wczorajszej (tj. 11 stycznia) sesji Rady Miasta – przekazała prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik poprzez media społecznościowe.

W tej sprawie głos zabrała również zabrzańska radna Agnieszka Rupniewska.

– Ta uchwała bardzo, bardzo mnie cieszy, ponieważ wsparcie dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka wymaga wiele zaangażowania, serca i emocji. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się jeszcze bardziej podwyższyć wysokość wynagrodzenia dla tych osób. Jestem przekonana, że w tej sprawie wszyscy radni będą zgodni – przekazała Agnieszka Rupniewska, radna Rady Miasta Zabrze.

Zmiana wynagrodzeń rodzin zastępczych w 2022 roku

Wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka wedle nowej uchwały wynosi:

 • rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 120% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 124% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,

Dodatek zawodowy dla rodziny zastępczej

Rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje dodatek do wynagrodzenia:

 • 200,00 zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad czwórką dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy,
 • 400,00 zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad piątką dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy,
 • 600,00 zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad szóstką dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy,
 • 800,00 zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad siódemką lub więcej umieszczonych dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy.


Dodatkowe wynagrodzenie z uwagi na doświadczenie

Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka podnosi się dodatkowo, z uwagi na doświadczenie w pełnieniu funkcji rodzinnej pieczy zastępczej zawodowej, w następujący sposób:

 • po upływie 5 lat pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego bądź prowadzenia rodzinnego domu dziecka wynagrodzenie podnosi się o kwotę 200,00 zł brutto miesięcznie poczynając od miesiąca, w którym upływa 5 lat,
 • po upływie 10 lat pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego bądź prowadzenia rodzinnego domu dziecka wynagrodzenie podnosi się o kwotę 400,00 zł brutto miesięcznie poczynając od miesiąca, w którym upływa 10 lat,
 • po upływie 15 lat pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego bądź prowadzenia rodzinnego domu dziecka wynagrodzenie podnosi się o kwotę 600,00 zł brutto miesięcznie poczynając od miesiąca, w którym upływa 15 lat.

Dodatkowo wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka podnosi się dodatkowo o kwotę 200,00 zł brutto miesięcznie, w przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego lub prowadzący rodzinny dom dziecka zamieszkuje poza terenem miasta Zabrze i pełnieni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z miastem Zabrze na zasadach ustalonych w porozumieniu pomiędzy powiatami.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.