Wiadomości z Zabrza

Podsumowanie działań podejmowanych w Zabrzu w związku z epidemią

  • Dodano: 2020-03-23 08:15, aktualizacja: 2020-03-23 08:45

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 spowodowało, że w Zabrzu, podobnie jak w innych miastach, wprowadzono różnego rodzaju ograniczenia.

Podejmowane są również decyzje mające na celu ułatwienie funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemicznego. Przedstawiamy poniżej kilka informacji, które dotyczą zmian wynikających z konieczności reagowania na obecną sytuację.


Wstrzymanie przyjęć interesantów


Od 16 marca interesanci korzystać mogą z usług publicznych administracji samorządowej świadczonych zdalnie (z wyłączeniem konieczności uzyskania aktu zgonu po umówieniu wizyty telefonicznie). Została uruchomiona infolinia pod nr tel.: 32 37 33 499, 32 37 33 588 oraz 32 37 33 300. Urzędnicy udzielają informacji o sprawach załatwianych przy wykorzystaniu komunikacji telefonicznej i elektronicznej.


Ponadto pod numerem telefonu 32 37 33 350 można załatwiać wszystkie sprawy z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w szczególności opłat jednorazowych oraz bonifikat. Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie znajdują się pod adresem: www.bip.um.zabrze.pl w zakładce „Urząd Miejski” -> „Elektroniczna skrzynka podawcza”.

Wsparcie dla przedsiębiorców


Dla udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali negatywnymi konsekwencjami zagrożenia epidemicznego, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podjęła decyzję o odstąpieniu od pobierania czynszu za gminne lokale użytkowe.


Zgodnie z podpisanym 18 marca br. zarządzeniem Prezydenta Miasta wprowadzona została możliwość odstąpienia od płacenia czynszu za wynajęty od gminy lokal o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym. Z ulgi można skorzystać po udokumentowaniu wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Wsparcie obowiązuje od 14 marca br. Warto przypomnieć, że na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji Podatkowej, istnieje możliwość odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowych.

Pomoc seniorom


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu oprócz zaopatrywania w środki żywnościowe osób objętych kwarantanną (powołany został w tym celu specjalny Zespół) przygotował również program dostarczania żywności potrzebującym seniorom. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z MOPR ( mopr@zabrze.pol.pl; tel.: 32 277 78 00). Pracownicy bezpłatnie pomogą w zakupieniu i dostarczeniu niezbędnych artykułów osobom w podeszłym wieku. Seniorzy pokrywają jednak koszt sprawunków. Bieżące informacje na temat form pomocy zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej i profilu MOPR w mediach społecznościowych.

Działania prewencyjne


Strażnicy miejscy patrolują miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży. Informują o potrzebie pozostawania w mieszkaniach. Przekazują informacje o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z przebywania na małej przestrzeni większej liczby osób. Działania te są zsynchronizowane z policją i wykonywane naprzemiennie w ciągu doby. Szczególnie kontrolowane są okolice centrów handlowych, Multikina oraz osiedli mieszkaniowych. Patrole zostały wyposażone dodatkowo w maski chroniące górne drogi oddechowe i termometry. We współpracy z MOPR wprowadzono procedurę reagowania na zgłoszenia mieszkańców dotyczące udzielania pomocy osobom starszym i schorowanym, które ze względu na wiek znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowaniem.

Informacje na Facebooku


Na miejskim profilu w serwisie Facebook na bieżąco informowaliśmy o rozwoju sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego. M.in. wskazywaliśmy jak zdalnie zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy czy uzyskać pomoc w przypadku kwarantanny, opisywaliśmy formy wsparcia dla seniorów oferowane przez MOPR, a także dzięki zaangażowaniu internautów tworzyliśmy listę lokali gastronomicznych, gdzie można zamówić dania na wynos.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.