Wiadomości z Zabrza

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Zabrze, a Kompanią Węglową

  • Dodano: 2012-11-14 15:00

14 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz prezes zarządu Kompani Węglowej S.A. Joanna Strzelec-Łobodzińska, podpisały porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Miastem Zabrze a Kompanią Węglową S.A., w związku z organizacją w szkołach ponadgimnazjalnych oddziałów kształcących młodzież w dziennym systemie nauczania, w zawodach górniczych.

 
 
- Mam nadzieję, że dalsza współpraca przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom gminy, jak i Kompanii Węglowej. Solidne wykształcenie i gwarancja pracy dla młodych ludzi są dzisiaj nadrzędną wartością, dlatego tak ważny jest dla nas fakt, podpisania dzisiejszej umowy – powiedziała w trakcie spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
 
Miasto Zabrze jako organ prowadzący wyznacza szkoły: Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, do utworzenia oddziałów kształcących młodzież w dziennym systemie nauczania w zawodach:
  1. Technik górnictwa podziemnego, technik elektryk o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego, technik mechanik o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego, technik mechatronik o specjalności automatyka górnicza.
  2. Górnik eksploatacji podziemnej, elektryk o specjalności maszyny i urządzenia elektryczne górnictwa podziemnego, ślusarz oraz mechanik monter maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia górnicze.
Zgodnie z treścią porozumienia Kompania Węglowa S.A. zapewni zatrudnienie absolwentom ww. oddziałów bezpośrednio po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu zawodowego. 
Absolwenci będą zatrudniani, zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami oraz po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań lekarskich, na zasadach obowiązujących w Kompanii Węglowej S.A.
Wyróżniającym się w nauce uczniom technikum, którzy planują odbyć studia na kierunkach górniczych, a których średnia ocen na świadectwie ukończenia technikum będzie równa lub wyższa 4,5 otrzymają przedłużenie gwarancji zatrudnienia w Kompanii Węglowej S.A.
 
Kompania Węglowa S.A. uwzględnia możliwość przyznania nagrody uczniom technikum, którzy otrzymają świadectwo z wyróżnieniem w poszczególnych klasach (średnia ocen powyżej 4,75).
 
Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.