Wiadomości z Zabrza

Międzynarodowa Konferencja "Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi"

  • Dodano: 2014-10-24 07:45, aktualizacja: 2014-10-23 17:27
W zabrzańskim Hotelu Diament rozpoczęła się IV Międzynarodowa Konferencja pn. ”Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.
 
 
Celem konferencji jest zaprezentowanie dobrych praktyk, wymiana poglądów i doświadczeń wśród grona przedstawicieli środowiska samorządowego, naukowego oraz sektora prywatnego, jak również miast partnerskich Miasta Zabrze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Do tej pory odbyły się 3 edycje ww. konferencji. Myślą przewodnią tegorocznej konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie efektywnego funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej, a sprawnym zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Konferencja dedykowana jest dla szeroko rozumianej kadry zarządzającej m.in.: przedstawicieli władz miejskich polskich i zagranicznych, prezesów spółek, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli firm.
 
 
 
Organizatorami są: Miasto Zabrze, Politechnika Śląska oraz Związek Miast Polskich.
 
Program konferencji obejmuje między innymi następujące tematy:
 
I dzień – 23 październik
 
- „Strategia komunikacji Gminy Zabrze” - Wystąpienie Prezydenta Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik,
- „UDiTE – 20 lat Stowarzyszenia Europejskich Sekretarzy Miast: Przywództwo, Profesjonalizm, Zaangażowanie.”- Wystąpienie Pana Eulalio Avila Cano – Prezydenta Związku UDITE (Union des Dirigeants Territoriaux de l’Europe / European Federation of Local Government Chief Executives),
- "Od spontaniczności do profesjonalizmu - zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej na przykładzie 22 lat działalności Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej" – Wystąpienie Prezesa Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, Sekretarz Miasta Nowy Targ , Stanisława Szołtysek,
- „Zarządzanie zasobami ludzkimi, a efektywność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w Gminie Zabrze” – wystąpienie Sekretarza Miasta Zabrze, Ewa Weber,
- „Dialog społeczny w sektorze samorządowym: wnioski z konkursu Samorząd jako Pracodawca” – wystąpienie przedstawiciela Związku Miast Polskich organizującego konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2014 Samorząd jako Pracodawca,
- „Wykorzystywanie doświadczeń innych w zarządzaniu urzędem”- Wystąpienie przedstawiciela Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Mariusz Śpiewok,
- „Korekta strategii personalnych z perspektywy CSR” - Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej , dr hab. Mariusz Zieliński, prof. nzw. w Pol. Śl.
- „Wykorzystanie idei społeczeństwa obywatelskiego i rad dzielnic do budowania kapitału ludzkiego współczesnych miast” - Wystąpienie przedstawiciela Uniwersytetu Ekonomicznego, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, dr Adrian Pyszka,
- „Systemy zarządzania przez kompetencje – fundament zarządzania rozwojem pracowników, czy rozwiązanie bez większego znaczenia praktycznego? Doświadczenia 5 lat wdrożeń w urzędach” – wystąpienie przedstawiciela firmy konsultingowej Orange Hill, Tomasz Dąbrowski,
- „ Kierunki rozwoju wybranych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej”- Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej , dr hab. inż. Anna Michna, prof. nzw. w Pol. Śl.
 
 
II dzień – 24 październik 2014
- „ Od wykluczenia do znaczenia. Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnań* Kontakt, w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Poznania” – Wystąpienie Kierownika Biura Informacji Teleinformatycznej UM Poznań, Konrad Zawadzki,
- „ Partycypacja jako dialog - ustalanie zasad wynagradzania i nagradzania pracowników (UM)” – Wystąpienie Sekretarza Miasta Dzierżoniowa, Anna Grochowina,
-"Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie doskonalenia komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie” – Wystąpienie Sekretarza Miasta Koszalina, Tomasz Czuczak
- Rozwiązania informatyczne wspomagające procesy zarządzania zasobami ludzkimi” – Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
- „Akademia Przywództwa w Fortum jako element zmiany kultury organizacyjnej” - Wystąpienie przedstawiciela firmy FORTUM, Małgorzata Czachor, Beata Głowacz.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.