Wiadomości z Zabrza

LXVII sesja Rady Miasta Zabrze. Sprawdź porządek obrad

 • Dodano: 2023-05-10 08:00, aktualizacja: 2023-05-10 08:03

Już w najbliższy poniedziałek, 15 maja, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LXVII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2023 rok;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048;
 3. udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy – miasta Równe w postaci darowizny trzech samochodów specjalnych;
 4. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Zabrzu przy ul. Wacława Karczewskiego 2;
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Zabrzu przy ul. Stanisława Struzika i przy ul. Ignacego Paderewskiego;
 6. nadania Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 38 w Zabrzu imienia Małego Księcia;
 7. nadania Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 41 w Zabrzu imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 8. przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 38 w Zabrzu, poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9;
 9. przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 38 w Zabrzu, poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10;
 10. nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Zabrze;
 11. zmiany Uchwały Nr LVI/798/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze;
 12. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze;
 13. realizacji na terenie Miasta Zabrze Programu „Rodzina na 5+”;
 14. zmiany Uchwały Nr LXII/685/2022 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 stycznia 2022 r.  w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka;
 15. powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Miastu Zabrze zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej;
 16. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Ś w budynku położonym przy ul. Pawła Ślęczka Ś w Zabrzu;
 17. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Ś w budynku położonym przy ul. Feliksa Nowowiejskiego Ś w Zabrzu;
 18. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Ś w budynku położonym przy ul. Ks. Józefa Wajdy Ś w Zabrzu;
 19. przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Miasta Zabrze na lata 2023-2025”;
 20. zmian w stałych komisjach Rady Miasta Zabrze;
 21. trybu obradowania na sesjach Rady Miasta Zabrze;

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również