Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

Górnik i 32 miliony od... inwestora [OŚWIADCZENIE KLUBU]

  • Dodano: 2018-10-31 16:00

Od wczoraj w sieci krążą dokumenty świadczące o operacjach finansowych na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych, związanych z Górnikiem Zabrze. Prezes Klubu wydał dziś oświadczenie w tej sprawie.

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi nabycia akcji Górnika Zabrze przez firmę Dekada Inwestycje Sp. z o.o. prezes Klubu, Bartosz Sarnowski, wyjaśnia i przybliża mechanizm operacji finansowych mających na celu podniesienie kapitału spółki, które zostały przeprowadzone jeszcze w 2017 roku.

W dniu 13 lutego 2017 roku Uchwałą nr XXXVII/406/17 Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Zabrze, postanowiono wyrazić zgodę na nabycie akcji spółki Górnik Zabrze o łącznej wartości 32 000 000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych) powiększonej o koszty obsługi zakupu.

Dokapitalizowanie spółki zostało przeprowadzone z wykorzystaniem instrumentu finansowego buy-sell back. Jest to rodzaj transakcji polegającej na zakupie przez klienta instytucji finansowej wyemitowanych papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem ich odkupu w przyszłości przez emitenta. Datę oraz cenę odkupu klienci ustalają z emitentem już w chwili zakupu papierów, dzięki czemu są to transakcje bezpieczne.

Jak tłumaczyć ten proces? Klub wyemitował akcje, firma Dekada Inwestycje je wykupiła i w niedługim czasie odsprzedała miastu Zabrze.


- Tak też stało się w przypadku umowy inwestycyjnej z firmą Dekada Inwestycje Sp. z o.o., która dzięki umowie z bankiem pozyskała środki na dokapitalizowanie spółki - wyjaśnia prezes Górnika, Bartosz Sarnowski - Umowa była od początku należycie zabezpieczona i zobowiązywała Dekadę do zbycia akcji wyłącznie na rzecz Miasta Zabrze, niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, co miało miejsce. Zaznaczyć należy, że Dekada Inwestycje Sp. z o.o. po przejęciu akcji Górnika Zabrze S.S.A. nie posiadała praw korporacyjnych, co oznacza, że nie miała praw do m.in. zwoływania i uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz zaskarżania uchwał.

Ostatecznie podniesienie kapitału odbyło się w dwóch transzach:

1. 12.07.2017 w wysokości 5 100 000,00 (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych)

2. 13.09.2017 w wysokości 26 900 000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych)

- Przeprowadzone w ubiegłym roku podniesienie kapitału, będące istotnym elementem przyjętego przez Miasto Zabrze programu restrukturyzacji Górnika Zabrze, zdecydowanie poprawiło sytuację Klubu i do dziś pozwala Górnikowi zachować stabilizację finansową - podsumowuje Bartosz Sarnowski.

Firma, która brała udział w transakcji pochodzi z Piaseczna i zajmuje się udzielaniem kredytów (Jak ustalił Dziennik Zachodni, firma zarobiła na tym, jednak nie podaje w informacjach żadnych kwot).

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

  • Wściekły emeryt

    Czyli znowu w plecy

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.